Algemene Ledenvergadering ROB op 17 december a.s.

Maandag 17 december a.s. is er een Algemene Ledenvergadering van het Rotterdams Ondernemersbelang. Bij deze willen we u van harte uitnodigen. We starten de vergadering om 20.00 uur.


De concept-agenda:

(De bijbehorende stukken kunt u opvragen door te mailen naar: evenementen@robonderneemt.nl. Let wel: de exacte inhoud zou nog kunnen wijzigen en wij brengen u hier uiteraard van op de hoogte.)

Opening


Financiën

– Toelichting kascommissie op jaarstukken 2015
– Toelichting bestuur op jaarstukken 2015
– Financiële jaarstukken 2015: ter goedkeuring
– Aanpassing begroting 2018: ter goedkeuring


Bestuursbenoemingen

– Voorstel door bestuur tot herbenoemen Herman Buijk tot bestuurslid. Herman wordt na vervolmaking van zijn termijn voor herbenoeming voorgedragen.
– Voorstel door bestuur tot benoemen Jaap Slooff tot bestuurslid. Jaap loopt ook al weer een tijdje mee. Is zeer actief in de buitendienst met het benaderen van bedrijven en het interesse wekken voor onze club.
– Voorstel door bestuur tot benoemen Dennis Rook tot bestuurslid. Dennis is al eerder benoemd als bestuurslid, bij deze dragen we hem opnieuw voor opdat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook goed geregeld kan worden. Dennis is actief in Schiedam en zorgt daarmee voor ‘presentie’ van het ROB in Schiedam en omgeving.
– Voorstel door bestuur tot benoemen Robbert van Opstal tot bestuurslid. Robbert zal binnen het bestuur de taak van secretaris op zich nemen. Hij draait ook al weer een tijdje mee en heeft zich inmiddels bijvoorbeeld het dossier Erfpacht mede eigen gemaakt.
– Voorstel door bestuur tot benoemen Timmy Xahn tot bestuurslid. Timmy is accountant en zijn financiële kennis zal het bestuur zeker ten goede kunnen komen.


Het ROB in 2019

– Toelichting en bespreking jaarplan en speerpunten 2019
– Begroting 2019: ter goedkeuring


Locatie:

Bridge
Westblaak 111
3012 KH Rotterdam

Aanmelden doet u door een mailtje sturen aan: evenementen@robonderneemt.nl


 

/ Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang