Algemene Ledenvergadering ROB op 17 december a.s.

Maandag 17 december a.s. is er een Algemene Ledenvergadering van Rotterdams Ondernemersbelang. Bij deze willen we u van harte uitnodigen. We starten de vergadering om 20.00 uur.

De concept-agenda ziet er als volgt uit:

Opening

Financiën
– Toelichting kascommissie op jaarstukken
– Toelicht bestuur op jaarstukken
– Financiële jaarstukken 2015: Ter goedkeuring
– Financiële jaarstukken 2016: Ter goedkeuring
– Financiële jaarstukken 2017: Ter goedkeuring
– Financiële jaarstukken 2018: Ter aanpassing
– Begroting 2019: Ter goedkeuring

Bestuur
– Voorstel door bestuur tot herbenoemen Herman Buijk tot bestuurslid
– Voorstel door bestuur tot benoemen Jaap Slooff tot bestuurslid
– Voorstel door bestuur tot benoemen Dennis Rook tot bestuurslid
– Voorstel door bestuur tot benoemen Robbert van Opstal tot bestuurslid
– Voorstel door bestuur tot benoemen Timmy Xahn tot bestuurslid

Locatie:
Bridge
Westblaak 111
3012 KH Rotterdam

Aanmelden doet u door een mailtje sturen aan: evenementen@robonderneemt.nl

5 december 2018 / Agenda

Algemene Ledenvergadering ROB op 17 december a.s.