Actie Winkelstraten West in de Havenloods van 21 januari j.l.