Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om de toekomst van het raffinage-, chemie- en energiecluster in Rotterdam en Moerdijk te waarborgen. Deze industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie, maar staat onder druk. Een actieplan geschreven onder leiding van oud Shell-topman Rein Willems stelt daarom een aanpak voor om de bestaande industriële activiteiten te optimaliseren en het industriecluster verder te vernieuwen. Vanwege de complexiteit en de urgentie is het voorstel een clustercommissaris te benoemen die deze aanpak coördineert en aanjaagt.

Minister Kamp van Economische Zaken verwelkomt het actieplan: “Het industriecluster in Rotterdam en Moerdijk is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is goed dat dit cluster zich met het actieplan op de toekomst richt. Door efficiënter gebruik te maken van grondstoffen en energie, door CO2 en warmte te leveren aan de regio en door in te zetten op technische innovaties behoudt de chemische industrie haar internationale concurrentiepositie en blijft er bedrijvigheid in de regio.”

Bron en meer informatie: Transport Online, 10 maart 2016

Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang