Algemene ledenvergadering ROB 2021 op donderdag 11 maart a.s.

Dinsdag 15 december a.s. 20.00 uur: Algemene ledenvergadering ROB (Online)

Geachte leden,

Bij deze willen we u van harte uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 11 maart a.s. om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens het Rotterdams Ondernemersbelang,

Pieter van Egmond (voorzitter)


Vanwege Corona is het niet opportuun om fysiek bij elkaar te komen. Vandaar dat het ROB-bestuur heeft besloten om dit bij grote uitzondering online te doen.

Agenda (voorlopig):
– Concept Jaarrekening 2019
– Jaarverslag 2019
– Verslag Kascommissie 2019
– Reactie van het Bestuur ROB op Verslag Kascommissie 2019
– Stand van zaken 2020
– Stand van zaken / begroting 2021
– Afscheid bestuurslid Cok Verkleij
– Vacature bestuur

Aanmelden en voor de te ontvangen stukken: evenementen@robonderneemt.nl

 

/ Eerdere ontmoetingen