Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang do. 12 december 2019

Algemene Ledenvergadering ROB

Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang do. 12 december 2019

Bij deze willen we de leden van het Rotterdams Ondernemersbelang van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 12 december a.s. De vergadering start om 17.30 uur en de verwachte eindtijd is 19.00 uur. Hierna zullen we gezamenlijk oversteken naar ‘In den Berkebrom’ voor een gezellig samenzijn.

Op de agenda staat:

  • Jaarverslag 2018
  • Begroting 2020
  • Overzicht activiteiten 2019 en vooruitblik 2020
  • Samenwerking Ondernemend Nederland

Wij verzoeken u om u aan te melden via evenementen@robonderneemt.nl opdat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en u de de stukken kunnen mailen.


Locatie:
Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam

Aanvang: 17.30 uur – Verwachte eindtijd: 19.00 uur


 

/ Agenda, Nieuwsberichten