Antwoorden van College Rotterdam op vragen over subsidieregeling en Rotterdampas

Rotterdams Ondernemers Belang
T.a.v. de heer P. van Egmond Heemraadssingel 107
3022CB ROTTERDAM

 

Cluster: Stadsontwikkeling
Ons kenmerk: BS16/00399/1932803
Uw brief van: 20-04-2016

 

Betreft: Subsidieregeling winkelgebieden en bedrijventerreinen en aow- en jeugdtegoed Rotterdampas

Datum: 20 mei 2016

 

Geachte heer Van Egmond,

In uw brief van 10 april 2016 gaat u in op twee onderwerpen die betrekking hebben op ondernemen in Rotterdam.

U vraagt of de inzet van bestuursleden en vrijwilligers kan worden gezien als kosten en daarmee kan worden ingezet als cofinanciering bij een aanvraag betreffende deze subsidieregeling. Bij het opzetten van de subsidieregeling is er bewust voor gekozen om enkel subsidie te verlenen aan de activiteiten (bijv. een braderie) en investeringen (bijv. plantenschalen) die direct bijdragen aan de uitstraling van het winkelgebied of bedrijventerrein. De subsidieregeling stimuleert ondernemers samen te werken aan de economische ontwikkeling van het gebied. Het subsidiëren van personele inzet draagt slechts op indirecte wijze bij en stimuleert niet dat ondernemers meer gaan samenwerken. Om deze redenen zijn wij niet voornemens de subsidieregeling aan te passen.

 

Antwoorden van College Rotterdam op vragen over subsidieregeling en Rotterdampas

Antwoorden van College Rotterdam op vragen over subsidieregeling en Rotterdampas

 

Uw tweede vraag heeft betrekking op het partnerschap voor retailers in relatie tot bestedingen van aow- en jeugdtegoed middels de Rotterdampas. Retailers die deelnemen moeten aan een aantal wettelijke, financiêle en beleidsvoorwaarden voldoen voordat een overeenkomst kan worden gesloten. Belangrijkste wettelijke voorwaarde is dat een retailer producten verkoopt die noodzakelijk zijn voor de participatie (voor jeugd aan school en sport, voor AOW-ers aan onder andere hobby en kleding). Voor een huidig overzicht verwijs ik u naar www.aowtegoed.nl en www.jeugdtegoed.nl. Voornaamste financiêle voorwaarde is dat een kassasysteem wordt ingericht waardoor een correcte verantwoording wordt opgezet voor de besteedde tegoeden en betaling met de rotterdampas mogelijk is. Deze voorwaarden kunnen niet worden veranderd omdat de gemeente de wettelijke kaders moet volgen. Een retailpartner-aansluiting brengt een aantal eenmalige, wekelijkse, maandelijkse en ad hoc werkzaamheden met zich mee. Bij invoering van het AOW- en Jeugdtegoed in 2015 is gestart met een beperkt aantal deelnemende retailers. Vanuit de wens om de mogelijkheden voor besteding zo breed mogelijk te maken worden voortdurend gesprekken gevoerd over nieuwe producten en nieuwe partijen die kunnen deelnemen.

Ook met u zullen wij in overleg gaan om de mogelijkheden tot deelname aan het AOW- en Jeugdtegoed te bespreken. U zult daarvoor benaderd worden door een medewerker van Rotterdampas.

Met vriendelijke groet,

M.J.W. Struijvenberg
Wethouder Werkgelegenheid en Economie

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang