Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

U heeft nog tot 1 juli om uw nieuwe verplichtingen vanuit de Arbowet te regelen! De vernieuwde Arbowet is sinds 1 juli 2017 ingevoerd. Hierdoor heeft u, als werkgever, nieuwe verplichtingen waaraan u zich moet houden, zoals het afsluiten van een Basiscontract met een arbodienst. De overheid heeft u tot 1 juli 2018 de tijd gegeven om dit te regelen. Weet u niet zeker of u dit correct heeft geregeld dan raden wij u aan om dit artikel goed te lezen.

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland en heeft als uitgangspunt dat werknemers gezond en veilig moeten kunnen werken. Door de vernieuwde Arbowet is de rol van verschillende betrokkenen veranderd. Zo is bijvoorbeeld de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
Onderstaand staan de belangrijkste 10 wijzigingen op een rij:

1. BASISCONTRACT
Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het Basiscontract. Het Basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het Basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

2. OPEN SPREEKUUR
In de vernieuwde Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Bron en meer informatie: Bridge, 21 juni 2018


Arboportaal

Arboportaal


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang