Complex huwelijk tussen ondernemers en huwelijksvermogensrecht

Het huwelijk kan naast een liefdevolle overeenkomst een hele onderneming zijn. Zeker als u als eigenaar van een familiebedrijf naast uw huwelijk ook een bedrijf runt. En dat wordt dit jaar niet makkelijker. Want 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van start gegaan dat gevolgen met zich mee kan brengen. Voor een ieder die vanaf heden trouwt, maar ook voor bestaande huwelijken en met name voor ondernemers. Angelique Hommes van Nysingh advocaten-notarissen zoomt in op de nieuwe regels en geeft advies over de gevolgen.

Een ogenschijnlijk verschil tussen het stelsel sinds januari 2018 en hiervoor is dat de bezittingen en schulden die echtgenoten voor het huwelijk hebben niet meer onder de gemeenschap van goederen vallen. Ook blijven erfenissen en schenkingen privé van de echtgenoot die deze heeft ontvangen. Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren.

Het bovenstaande komt er op neer dat echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen – schenkingen en erfenissen uitgezonderd – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar hoeven te delen. Nieuw is dat een niet-ondernemende echtgenoot recht heeft op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die hij of zij voor de onderneming heeft ingezet. Dit is enkel van toepassing als een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze aan de echtgenoot is uitgekeerd. Dit komt naar voren in artikel 1:95a in het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling kan ook van toepassing zijn op huwelijksvoorwaarden die voor 1 januari 2018 zijn gemaakt met een verrekenbeding ten aanzien van vermogen. Hommes: “Bovenstaande klinkt ingewikkeld en dat is het in de praktijk ook.” Om er achter te komen of de regeling van u op toepassing is, is het van belang een cruciale vraag te beantwoorden.

Bron en meer informatie: fambizz.nl, 17 januari 2018

Complex huwelijk tussen ondernemers en huwelijksvermogensrecht

Complex huwelijk tussen ondernemers en huwelijksvermogensrecht

/ Nieuwsberichten / Tags:

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang