D66 wil duidelijkheid in erfpachtmysterie

Bron: Dagblad010, 12 juni 2019

D66 doorbreekt de jarenlange onduidelijkheid over erfpacht in Rotterdam met de vraag aan het stadsbestuur of het wellicht niet handig zou zijn om eindelijk eens helder informatie te geven over de inhoud van erfpachtvoorwaarden en erfpachtcontracten en de mogelijkheden om die om te zetten.

Het verkopen van woningen in de particuliere sector met erfpachtgrond gaat altijd veel langzamer dan wanneer huizen eigen grond hebben. Dat komt omdat mensen huiverig zijn over de vraag wat er gebeurt als de erfpacht ten einde loopt, zelfs bij een lange duur, want in dat geval kunnen de erfgenamen er hinder van ondervinden.

D66 heeft ontdekt dat het ontbreken van transparantie ook bedrijven parten speelt en in het bijzonder die op het bedrijventerrein in de Spaanse Polder. Daar is dus sprake van een erfpacht van 75 jaar. Wel lopen vanaf 2024 veel van deze erfpachtcontracten af.

‘’Voor de ondernemers in de Spaanse Polder en op andere bedrijfsterreinen in Rotterdam is het in ieder geval niet mogelijk om de grond waarop zij zijn gevestigd te kopen’’, schrijft D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers. ‘’Wel is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de gemeente om tijdelijke erfpacht om te zetten in eeuwigdurende erfpacht. Ook is er een mogelijkheid om tijdelijke erfpacht te verlengen. Maar er bestaat geen eenduidige regeling.‘’

Verduurzaming

Afgezien van de behoefte aan duidelijkheid in informatievoorziening en dienstverlening hebben de ondernemers ook vragen over de vorm van erfpacht en de wijze van afbetaling. Maar minstens zo belangrijk en onbesproken blijft het merkwaardige fenomeen dat ondernemers bij een naderend einde van de erfpacht niet meer gaan investeren. ‘Verduurzaming van het pand vindt dus niet plaats’, geeft Zeegers als onderbelicht voorbeeld.

‘Op de website van de gemeente wordt gesproken over tijdelijk recht van erfpacht en over eeuwigdurend recht van erfpacht. Ook wordt melding gemaakt van termijnen van 50 en 99 jaar. Op welke termijn doelt het college in geval van tijdelijk en in geval van eeuwigdurende erfpacht?’, vraagt D66 zich af.

En zo zijn er nog meer onbeantwoorde vragen. ‘’De canon van zowel tijdelijk als eeuwigdurende erfpacht kan worden afgekocht en op de website staat op welke wijze de prijs wordt vastgesteld. Maar onduidelijk is of er in één keer moet worden afgekocht of dat er in termijnen kan worden betaald?’’

Fractievoorzitter Zeegers vraagt voor eens en voor altijd duidelijkheid, omdat een aantal van de 800 bedrijven in de Spaanse Polder het tijdelijke erfpacht wil omzetten in eeuwigdurende erfpacht en vervolgens ook een gespreide afbetalingsregeling overeenkomen./ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang