De ALV van 11 december j.l. in De Rooie Koffer in Schiedam

De Rooie Koffer ALV ROB 11 december 2014

In de ROB Nieuwsbrief van december 2014 hebben we een samenvatting gegeven van de onderwerpen die tijdens de ALV van Rotterdams Ondernemers Belang aan de orde zijn geweest.

De ROB-rondetafel-gesprekken
Het afgelopen zijn er jaar positieve ervaringen opgedaan met de ROB-rondetafel-gesprekken. In de Graafstroomstraat bij Buitendijk Rotterdam hebben twee keer een afvaardiging van het bestuur, enkele leden en een aantal introducees kennis gemaakt met elkaar aan de ontbijttafel. Het komende jaar worden er weer een aantal rondetafel-gesprekken georganiseerd. Binnenkort worden de nieuwe data bekend gemaakt.

Politiek en brandjes blussen
In 2014 zijn er diverse bijeenkomsten en activiteiten door het ROB georganiseerd, zo ook een tweetal in oktober. De eerste was een bezoek van de commissie Haven en Economie van de gemeenteraad van Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg en de Vierambachtstraat. Dit in het licht van de door het ROB ingezette traject voor de revitalisering van de winkelstraten in de voormalige deelgemeente Delfshaven. De positieve reacties van gemeenteraadsleden en andere deelnemers maakt dat we deze contacten warm zullen houden. Uit de gesprekken bleek dat gemeenteraadsleden op zoek zijn naar de ‘stem van ondernemers’. Misschien is het ook een goed idee om een dergelijk bezoek te organiseren in de andere gemeenten in de regio. Mochten leden hier initiatief toe willen nemen dan kun zij rekenen op steun van het bestuur.

Het tweede bezoek was aan de brandweer van Schiedam. Hier is voorlichting gegeven over de uitgebreide aspecten en regelgeving rondom brandveiligheid en preventie. Spectaculair waren de actieve elementen: wat gebeurd er al je een kopje water in pan kokend vet gooit, hoe blus een klein brandje en wat gebeurd er als hitte en zuurstof in bepaalde verhouding tot elkaar komen te staan?

Nieuwe tariefstructuur voor 2015
Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december j.l. is besloten om de tarieven aan te passen. Het lidmaatschap voor een ZZP’er wordt € 150 per jaar en overige ondernemingen met meer dan één werknemer betalen in 2015 € 200.

Aanpak Winkelstraten West
Het ROB gaat zich het komende jaar actief inzetten voor de (verdere) revitalisering van de “Winkelstraten West”, waaronder de volgende winkelstraten worden verstaan: de Middellandstraat, Vierambachtstraat, het Mathenesserkwartier, De Franselaan, de Nieuwe Binnenweg, Oud-Delfshaven en de Schiedamseweg. Het ROB wil daarmee invulling geven aan een van haar doelstellingen: het behartigen van de belangen van het plaatselijke kleinbedrijf. Binnenkort verwachten we met de lokale winkeliersverenigingen in het gebied concrete afspraken te maken over de samenwerking en zullen zij ‘getrapt’ lid worden van het ROB

Bedrijventerreinen en Parkmanagement weer op de kaart
Het bestuur wil het nieuwe jaar ook weer aan de slag met bedrijventerreinen en parkmanagement. De eerste stappen zijn het afgelopen jaar gezet en de wens is om op dit punt ook de belangenbehartiging op te pakken en hiertoe de nodige initiatieven te ondernemen.

22 januari 2015: Nieuwjaarsborrel ROB
Zet ‘m vast in uw agenda: aan het einde van de middag bent u van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van het ROB. De precieze plaats en tijd zullen we snel mogelijk bekend maken.

De website www.robonderneemt.nl
De website van het ROB heeft dit jaar ook een metamorfose ondergaan en om de website levend te houden vragen wij u om uw nieuws- en persberichten van uw bedrijf ook aan ons door te sturen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in bijvoorbeeld (samenvattingen van) interessante rapporten en openbare jaarverslagen. Deze berichten plaatsen wij op de website van het ROB en mogelijkerwijze ook op de linkedIn-pagina.

/ Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang