De economische activiteit van besloten vennootschappen

De economische activiteit van besloten vennootschappen

Dankzij een studie van het Centraal Planbureau is er voor het eerst zicht op de verschillende functies van bv’s. Er worden bv’s opgericht om te sparen, te beleggen, een pensioen op te bouwen, vastgoed te beheren of deelnemingen in andere ondernemingen te beheren.

Hoewel begrippen als pensioen-, spaar- en vastgoedbv’s en holdings vaak gebruikt worden door fiscalisten, zijn deze verschillende functies tot nu toe niet systematisch in kaart gebracht.

Het classificeren van de bv’s is een manier om de ongelijksoortigheid van de functies beter in kaart te brengen. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsvermogen in bv’s en met deze functie-indeling wordt het mogelijk deze typen vermogens beter te scheiden. Tot nu toe worden de bv’s met die verschillende typen vermogens juridisch en fiscaal hetzelfde behandeld.

Dat staat op gespannen voet met de maatschappelijke opvattingen over de fiscale behandeling van bv’s. Voor de een is een bv synoniem met ondernemen en de bijbehorende economische activiteit en voor de ander synoniem met een manier om de belastingen te verminderen. Deze studie laat zien dat in praktijk beide typen veelvuldig in Nederland voorkomen.

Besloten vennootschappen vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Er zijn in 2018 bijna een miljoen bv’s met een omzet van zo’n 500 miljard euro. Het economische belang van bv’s is daarmee sinds 2007 steeds groter geworden, in aantal en in omvang.


Bron en meer informatie: De economische activiteit van besloten vennootschappen, 5 juli 2022, CPB


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang