De ROB Corona Crisis Enquête: de eerste resultaten

ROB Corona Enquête: de eerste uitslagen

De eerste resultaten van de ROB Corona Crisis Enquête zijn binnen. Hieronder vindt u de eerste uitslagen. Zo’n 70 procent van de deelnemers aan de enquête maakt gebruik van één of meer regelingen die in het leven zijn geroepen vanwege de Coronacrisis. Ook zijn er aantal aanvullingen op de ondersteuningsmaatregelen ingestuurd en een aantal interessante opmerkingen hoe de economie weer op te starten.

Mocht u de ROB Corona Crisis Enquête, wilt u deze helemaal na de tekst aan de onderzijde invullen.

Op woensdag 15 april a.s. 20.00 uur is er de ROB Online Meet Up. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar evenementen@robonderneemt.nl.


Maakt u als ondernemer gebruik van de overheidsmaatregelen die zijn ingevoerd vanwege Coronacrisis?

Nee: 30%
Ja: 70%


Zo ja, van welke maatregel(-en) maakt u gebruik?

4 x BBZ Tijdelijke regeling inkomensondersteuning voor zzp’ers en (kleine) ondernemers
3 x De éénmalige vergoeding van €. 4.000,-
3 x Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)


Welke maatregel(-en) zou de gemeente, provincie of Tweede Kamer nog meer kunnen nemen volgens u?

 • Zo snel mogelijk de economie weer gefaseerd opstarten
 • Kredietlijnen garanderen, liefst onbeperkt maar ten minste voor de duur van een jaar.
 • De hulp inroep van de duizenden ZZP’ers die nu zonder werk thuis zitten terwijl op dit moment gemeente ambtenaren, mensen in de zorg, overheidsambtenaren de benen uit het lijf rennen om maatregelen uit te voeren.
 • Geen uitzonderingen maken met SBI-code van K.v.K. Iedere ondernemer die kan aantonen dat er financiële teruggang is ontstaan door de Corona-virus gewoon compenseren.
 • Huisbazen aanschrijven om een gedeelte van de huur kwijt te schelden. Bijvoorbeeld 50/50.
 • Maatregelen voor bedrijven die het over drie maanden moeilijk gaan krijgen. Verder gaande vereenvoudiging van fiscale zaken
 • Verdere blijvende digitalisering voor alle bedrijven, niet terug vallen in oude patroon.
 • Thuiswerken als blijvertje.
 • Zelfstandig ondernemers net zo ondersteunen als werknemers. Want nu zit er een enorme ongelijkheid in. Niet uit te leggen.

Op een moment moet de economie weer worden opgestart. Welke ideeën heeft u omtrent de opstart?

 • Gefaseerde invoering.
 • Begin met het gefaseerd opstarten van bedrijven waarop de kans op verspreiding an het virus zo klein mogelijk is.
 • Zorg, net zoals in China, dat b.v. eerst 25% van het personeel kan beginnen en breidt dit in vier weken uit naar 100%.
 • Zorg er voor dat toeleveranciers eerst opstarten waardoor onderdelen voor de rest van de keten in voldoende mate aanwezig zijn om het eindproduct te maken.
 • Takken van ondernemingen waar grote groepen mensen samen komen, horeca (restaurants, café’s, hotels en b.v. opleidingsinstituten) zullen pas later open kunnen gaan.
 • Bij de opening van restaurants zou gedacht kunnen worden om de helft van de tafels bezet te laten zijn.
 • Bij hotels zal de 1,5 meter afstand in acht genomen kunnen worden.
 • Bij opleidingsinstituten zal het aantal cursisten beperkt kunnen worden. Deze laatste groep ondernemers kan ook al virtueel de cursussen voordragen.
 • Café’s zullen pas als laatste geopend kunnen worden omdat de 1,5 meter afstand daar te moeilijk te handhaven is.
 • Terrassen daarentegen kunnen net zoals bij restaurants de ruimte tussen de bezoekers vergroten en open gesteld worden.
 • Scholen en universiteiten kunnen ook gefaseerd geopend worden.
 • Begin eerst met lagere scholen en zet leerlingen uit elkaar. Na b.v. 1 week kunnen middelbare scholen weer gestart worden en tenslotte universiteiten.
 • De reden van het gefaseerd opstarten is dat er controle uitgeoefend kan worden of het virus onder controle blijft. Mocht dat niet zo zijn dan hoeft maar een beperkt aantal mensen getest te worden of deze het virus hebben gekregen.
 • Gefaseerde invoer werkhervatting te beginnen bij takken van handel/industrie waarbij de kans op besmetting het kleinst is.
 • Start eerst met toeleveranciers en breidt dit later uit naar de eindproducenten, scholen en universiteiten.
 • Meer lokaal produceren en minder importeren.
 • Meer terrasruimte creëren is een goed idee.
 • (Vergunning)voorschriften niet handhaven als deze wegens corona maatregelen moeten worden overtreden, bijvoorbeeld terrasgrenzen of openingstijden.
 • Online dienstverlening vanuit de overheid blijven aanbieden.

Heeft u nog andere opmerking en / of vragen?

 • Denk na wat er voor nodig is om werknemers zo min mogelijk te laten bewegen. (Apparatuur maar ook voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden)
 • Denk na of er veel meer via videoconferences kan worden gedaan.
 • Denk na op welke manier de gemaakte kosten van de crisis terugbetaald kunnen worden. Het terugbetalen van i.c. de extra ontstane schulden zorgt ervoor dat deze middelen niet uitgegeven kunnen worden en de economische groei remmen. Welke impact heeft dat op de bedrijfstak waar u werkzaam bent? Denk aan de hoeveelheid personeel, inkoop grondstoffen, voorraad vorming, opslagruimte, wat denkt de eindfabrikant aan producten weg te zetten?
 • Waar kan u van profiteren bij het opstarten?
 • Dient bij een gefaseerde invoer van de opstart rekening te worden gehouden met kleinere en grote bedrijven?
 • Waar zal de grens moeten liggen om al dan niet gefaseerd op te mogen starten?

[qsm quiz=1]


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang