De ROB Corona Crisis Enquête: doe mee!

ROB Corona Crisis Enquête

Door het invullen van deze ROB Corona Crisis Enquête kunnen we een beeld krijgen of u gebruik maakt van Corona maatregelen, wat er aan verbeterd kan worden en welke beelden u heeft bij de opstart van van de economie. Met deze uitkomsten in de achterzak kan het Rotterdam Ondernemersbelang weer in gesprek met het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden uit Rotterdam en omliggende gemeenten.

Uw gegevens zullen door ons geanonimiseerd worden gebruikt.

Doe mee aan onze ROB Corona Crisis Enquête

Maakt u als ondernemer gebruik van de overheidsmaatregelen die zijn ingevoerd vanwege Coronacrisis?
Zo ja, van welke maatregel(-en) maakt u gebruik?
Welke maatregel(-en) zou de gemeente, provincie of Tweede Kamer nog meer kunnen nemen volgens u?
Op een moment moet de economie weer worden opgestart. Welke ideeën heeft u omtrent de opstart? 
(Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk extra ruimte voor terrassen op de stoep zodat mensen verder uit elkaar kunnen zitten.)
Heeft u nog andere opmerking en / of vragen?
Wat is uw naam, het naam van uw bedrijf en uw email-adres?
(deze vraag behoeft u niet te beantwoorden)
ROB Corona Crisis Enquête

ROB Corona Crisis Enquête

/ Nieuwsberichten