De ROB en Erfpacht

Erfpacht-verbodsbord

De ROB en Erfpacht

Inmiddels is er door het bestuur van het Rotterdams Ondernemersbelang (ROB) gesproken met diverse leden en niet leden over de erfpacht. Grosso modo komt hier het volgende beeld uit naar voren:

  • ondernemers kiezen bij min of meer gelijke geschiktheid van een bouwkavel, liever voor eigen grond;
  • ondernemers hebben het idee dat zij ‘dubbel’ voor de grond betalen;
  • erfpacht is duur door jaarlijkse indexeringen en herziening (opnieuw betalen na afloop erfpachtduur);
  • eigenaar profiteert bij erfpacht niet van waardestijging terwijl hij wel in zijn pand, omgeving (en mogelijk openbare ruimte) investeert en
  • de financiering is mogelijk probleem voor koper als de resterende erfpachtduur korter is dan 30 jaar.

Vooralsnog is dit een eerste inventarisatie.

We gaan de komende maanden hard aan de slag om er voor te zorgen dat we met verschillende partijen spreken en collectief actie gaan ondernemen. U kunt deze activiteiten volgen via de website: www.schaferfpachtaf.nl.

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang