De voordelen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

voordelen-van-een-Bedrijveninvesteringszone

Op dit moment zijn we als Rotterdams Ondernemersbelang (ROB) bezig met het organiseren van een avond over de BIZ op 21 april a.s. De gemeente Rotterdam is een groot pleitbezorger van de BIZ. Zij hebben het daarbij over de volgende voordelen van een BIZ:

 • De doelstellingen van het betreffende gebied kunnen versneld en/of beter worden bereikt waardoor er bijvoorbeeld meer kopend publiek getrokken wordt.
 • De lasten worden beter verdeeld omdat alle ondernemers en/of de eigenaren in het gebied meebetalen. Er zijn geen ‘free-riders’ meer, ofwel mensen die zonder mee te betalen wel mee profiteren.
 • Doordat iedereen mee betaalt, kunnen collectieve investeringen van ondernemers en/of eigenaren van de grond komen.
 • Er hoeft niet langer geleurd te worden voor contributie.
 • Er is meer budget beschikbaar.
 • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat (in het betreffende BIZ gebied) bijvoorbeeld door de aanpak van verrommeling, het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling.
 • Resultaat is een veiliger en daardoor aantrekkelijker winkel / bedrijvengebied.

Bron: Gemeente Rotterdam

Ondernemers organiseren zich in in een bepaald en afgebakend gebied een Bedrijveninvesteringszone, dat is een vereniging of stichting. Vervolgens betalen ze een heffing aan de gemeente. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de BIZ. Die gebruikt dat geld vervolgens om activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • extra toezicht;
 • bewegwijzering;
 • verlichting;
 • hekwerken;
 • camerabewaking;
 • extra surveillance;
 • graffitiverwijdering;
 • wegwijzers;
 • verkeersvoorzieningen;
 • brandveiligheid;
 • schoonmaak;
 • afvalinzameling;
 • onderhoud;
 • groenvoorziening;
 • herstel van schade;
 • promotie en evenementen.

Vanuit verschillende invalshoeken zal de BIZ op 21 aprils a.s. worden besproken. Dit avond staat onder leiding van Jan-Dirk van Bennekum, die ook aan de wieg heeft gestaan van de BIZ in de Charloisse Poort.

 

Bijeenkomst ROB, Bedrijfsterreinen en BIZ

Datum:
Donderdag 21 april 2016

Tijdstip:
Inloop: vanaf 19:30 uur
Start: 20:00 uur
Einde: 22:30 uur (of misschien later…)

Waar:

VKV Renault Rotterdam Zuid
Charloisse Lagedijk 946
3088 LA Rotterdam
(010) – 240 46 00

Aanmelden?

[contact-form-7 id=”1521″ title=”Bedrijfsterreinen, ROB en BIZ op donderdag 21 april 2016″]

voordelen van een Bedrijveninvesteringszone

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang