De zomer is in aantocht

Bord-Eric-II

Beste leden,

De zomer is in aantocht. Dat betekent lange dagen, (hopelijk) mooi weer en voor velen een aantal weken vakantie. Het ROB werkt in de zomerdagen gewoon door, met name aan de verbetering van het ondernemersklimaat in winkelstraten en het opstarten van een BIZ regeling voor de Spaanse Polder.

Ten aanzien van dit laatste punt wordt momenteel overleg gevoerd over samenwerking van de BVSP (de Belangenvereniging Spaanse Polder) en met MKB Rotterdam. Het overleg ziet op een gezamenlijke aanvraag voor een aantal BIZ gebieden in de Spaanse Polder en wordt binnenkort afgerond. Uiteraard wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Verder wordt samen met de DOF gewerkt aan een congres over de “problematiek van de winkelstraat”. Dit congres zal vermoedelijk kort na het zomerreces plaatsvinden en heeft als doel de problematiek van de winkelstraten in Rotterdam op de agenda te houden bij de gemeente en, belangrijker nog, nadere invulling te geven aan de mogelijke oplossingen voor deze problemen. Het ROB heeft een en ander in kaart gebracht in de “Quick Scan Winkelstraten Rotterdam” en bovendien een plan van aanpak uitgewerkt voor de winkelstraten in Rotterdam West, dat onlangs aan wethouder Struijvenberg is overhandigd.

Het bestuur hoopt de tweede helft van dit jaar op genoemde onderwerpen verdere stappen te kunnen zetten.

Ten slotte wijs ik nog op de bijeenkomst van 2 juli a.s. We willen met elkaar de zomer inluiden tijdens een gezellige BBQ op een bijzondere locatie. Komt allen!

Eric Spreij
(Voorzitter ROB)

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang