Deelnemers aan het ROB-Debat – Tjalling Vonk van de ChristenUnie

Deelnemers aan het ROB-Debat – Tjalling Vonk van de Christen Unie

Menswaardige economie

De ChristenUnie wil een menswaardige economie. Een economie waarbij arbeid en kapitaal geen tegengestelde kracht zijn, maar waar werkgevers en werknemers van elkaars talenten kunnen profiteren en waarderen. Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid voor de schepping. Daarom wil de ChristenUnie inzetten op een economie met oog voor mens, dier, plant en planeet. Daar hebben we drie voorstellen voor.

Allereerst zien we graag Rotterdam als voorloper in vergroening en verduurzaming van de economie. Zo dragen economische ontwikkelingen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast wil de ChristenUnie dat de gemeente, het Havenbedrijf en de ondernemingen in de haven samenwerken aan een duurzame toekomst van de Rotterdamse haven. Door vestiging van groene en innovatieve bedrijven te stimuleren en bestaande bedrijven uit te dagen om echt te verduurzamen.

Daarnaast bevordert de gemeente het ondernemings- en vestigingsklimaat in Rotterdam in nauwe samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden. Hierbij ligt de focus op een goede match tussen wat de werkgever nodig heeft en wat de Rotterdammers te bieden hebben. Ook stimuleert Rotterdam de vestiging van duurzame en innovatieve bedrijven. De gemeente doet hiervoor de benodigde investeringen op het gebied van (digitale) infrastructuur en de arbeidsmarkt.

Ten slotte wil de ChristenUnie dat er de mogelijkheid is om als zelfstandige of kleine ondernemer een betaalbare werkruimte te huren of kopen. De gemeente ontwikkelt daar nieuwe instrumenten voor, zoals de mogelijkheid tot gezamenlijke zeggenschap over panden in een straat met veel leegstand, een zogenoemde ‘Plinten BV’.

Kortom, de ChristenUnie wil inzetten op een economie met oog voor mens, dier en planeet. Door de klimaatdoelstellingen te halen, het ondernemers-en vestigingsklimaat te bevorderen en betaalbare werkruimtes te faciliteren. Zo bouwen we aan een Rotterdam met een sterke, toekomstgerichte en menswaardige economie.


Donderdag 17 februari a.s.: ROB-ondernemersdebat

Aanvang 19.30 uur
M.m.v.: Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, SP, DENK, Volt en 50plus
Aanmelden: evenementen@robonderneemt.nl

Leefbaar Rotterdam met Robert Simons
VVD met Dieke van Groningen
D66 met Joan Nunnely
PvdA met Sarah Reitema
CDA met René Segers-Hoogendoorn
ChristenUnie met Tjalling Vonk
PvdD met Jaap Rozema
GroenLinks met Marvin Biljoen
Volt met Imane Elfilali
50PLUS Rotterdam met Ellen Verkoelen
SP met Theo Coşkun


Link om mee te kijken: ->>> Microsoft Teams

Mail voor aanmelding naar: evenementen@robonderneemt.nl


 

/ ROB-debat 17 februari 2022

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang