Di. 14 maart a.s. om 20.00 uur: ROB Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering  ROB

Op dinsdag 14 maart juni a.s. om 20.00 uur houdt het Rotterdams Ondernemersbelang haar algemene ledenvergadering. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen bij Bridge B.V. aan de Westblaak 111 te Rotterdam. Ook zorgen we er voor dat u, indien gewenst, online de vergadering kunt volgen via een link die we nog gaan aanmaken.


Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang
Dinsdag 14 maart 2023 om 20.00 uur
Met vooraf hapje eten op eigenkosten, restaurant wordt nog bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven! Wilt u dit alstublieft wel even doorgeven.

Aanmelden en voor de stukken: evenementen@robonderneemt.nl


Plaats van handeling:
Bridge
Westblaak 111
3012 KH Rotterdam
T (085) 760 07 00
W www.bridge-economy.nl


Concept agenda

Financiële jaarrekening 2021 met het verslag van de kascontrolecommissie

Voor aanmelding en de stukken mail naar: evenementen@robonderneemt.nl.


Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang