Dinsdag 15 december a.s. 20.00 uur: Algemene ledenvergadering ROB (Online)

Dinsdag 15 december a.s. 20.00 uur: Algemene ledenvergadering ROB (Online)

Geachte leden,

Op dinsdag 15 december a.s. 20.00 uur houdt het Rotterdams Ondernemersbelang een online Algemene Ledenvergadering. Bij deze willen we u van harte uitnodigen om deel te nemen. Vanwege Corona is het niet opportuun om fysiek bij elkaar te komen. Vandaar dat het ROB-bestuur heeft besloten om dit bij grote uitzondering online te doen.

Agenda (voorlopig):
– Jaarstukken 2019
– Stand van zaken 2020
– Begroting 2021

Aanmelden en voor de te ontvangen stukken: evenementen@robonderneemt.nl
Zoom: https://zoom.us/j/99653775695


/ Agenda, Nieuwsberichten