Wederom uitgesteld: Algemene ledenvergadering ROB 2021

Dinsdag 15 december a.s. 20.00 uur: Algemene ledenvergadering ROB (Online)

Geachte leden,

Om moverende redenen verzetten we de Algemene Ledenvergadering van het Rotterdams Ondernemersbelang naar een nieuwe datum. Mocht u daarover verder geïnformeerd willen worden, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Rotterdams Ondernemersbelang,

Pieter van Egmond (voorzitter)


Vanwege Corona is het niet opportuun om fysiek bij elkaar te komen. Vandaar dat het ROB-bestuur heeft besloten om dit bij grote uitzondering online te doen.

Agenda (voorlopig):
– Jaarstukken 2019
– Stand van zaken 2020
– Begroting 2021

Aanmelden en voor de te ontvangen stukken: evenementen@robonderneemt.nl

/ Agenda, Nieuwsberichten