Dinsdag 19 december 2023 Algemene Ledenvergadering ROB

Algemene Ledenvergadering  ROB

Beste mensen,

Op dinsdag 19 december a.s. is er een algemene ledenvergadering van het Rotterdams Ondernemersbelang en bij deze willen we u van harte uitnodigen. De algemene ledenvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden aan de Westblaak 111, ten kantore van Bridge.

Vanaf 18.00 is er een openbare bestuursvergadering waarbij u ook welkom bent. Na afloop van de vergadering zullen wij het glas heffen ter afsluiting van het oude jaar, en op een geslaagd 2024.

Voor de stukken voor de vergadering en de aanmelding voor de vergadering kunt u even mailen.

De volgende zaken staan op de agenda: de vaststelling van de jaarrekening 2022 en de begroting 2023. Verder stelt het bestuur voor om, in lijn met de uitslag van de enquête die wij eerder dit jaar onder de leden hebben gehouden, de contributie voor 2024 met 75,- per lid te verhogen. Dit om de financiering van onze activiteiten verder te kunnen dekken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het Rotterdams Ondernemersbelang


Dinsdag 19 december 2023
Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang
Locatie: Bridge, Westblaak 111, 3012 KH
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden: evenementen@robonderneemt.nl
Met na afloop een hapje en drankje


/ Agenda, Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang