Economie groeide in 2021 harder dan schuld van de overheid

Economie groeide in 2021 harder dan schuld van de overheid

De schuld van de overheid was in 2021 52,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2020 was dat nog 54,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat de overheidsschuld is gedaald ten opzichte van het bbp komt doordat de economie in 2021 harder is gestegen dan de schuld. In absolute getallen nam de schuld wel toe: naar 448 miljard euro.

Het overheidstekort daalde ook ten opzichte van het bbp, van 3,7 procent in 2020 naar 2,5 procent vorig jaar.

Meer btw-inkomsten
Ondanks de coronacrisis gaven mensen in 2021 meer geld uit dan in het jaar daarvoor, waarmee ook de btw-inkomsten van de overheid toenamen, met 6 miljard. Ook de inkomsten uit winstbelasting namen toe, met bijna 9 miljard euro.

Aan de andere kant stegen de uitgaven van de overheid, maar nog steeds minder hard dan de inkomsten. Zo gaf de overheid geld uit aan testen, vaccinaties en callcenters. In totaal steeg de overheidsconsumptie met 18 miljard.

Steunmaatregelen
De subsidies voor steunmaatregelen namen juist wat af in 2021. Vooral de loonsteun daalde voor bedrijven die door de coronacrisis minder omzet maakten. In 2021 kwamen er minder aanvragen binnen voor die loonsteun dan in 2020.

Verder meldt het CBS vandaag dat economie in 2021 meer groeide dan eerder gedacht. In de definitieve berekening kwam de groei vorig jaar uit op 5 procent, in plaats van de 4,8 procent die het CBS in februari meldde.


Bron en meer informatie: www.nos.nl, 25 maart 2022


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang