Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB


Het bijna afgesloten jaar 2022 heeft twee gezichten: doordat de economie in het eerste halfjaar nog op volle toeren draaide, komt de groei in 2022 uit op 4,2%. In de tweede helft van het jaar is de bbp- groei omgeslagen naar een beperkte krimp, onder invloed van de hoge inflatie en de lagere groei van de wereldhandel.

In 2023 stabiliseert de economie, met een bbp-groei van 0,8%. Daarna trekt de groei weer aan, ondersteund door het tijdelijke overheidsbeleid om de inkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen. In 2024 groeit de economie naar verwachting met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%).

De inflatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt. Bij de voorziene energieprijzen en overheids maatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie in het afgelopen jaar komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%.

Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt. Daarnaast blijft de kerninflatie hoog door doorwerking van energie-inflatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, de krappe arbeidsmarkt en de hoge bezettingsgraad van de economie.

De arbeidsmarkt blijft de gehele ramingsperiode uiterst krap. De groei van de werkgelegenheid zakt volgend jaar onder de groei van het arbeidsaanbod. Daardoor stijgt de geraamde werkloosheid van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe.

Naar verwachting loopt de contractloonstijging (bij bedrijven) op van 2,9% dit jaar naar 5,0% in 2023 en 4,2% in 2024. In de gehele ramingsperiode daalt de AIQ; van 74,9% in 2022 naar 72,2% in 2024 (bedrijvensector).


Bron en meer informatie: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB – december 2022, 19 december 2022


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang