Energiesteun mkb is onvoldoende en komt te laat

Hans Biesheuvel: ONL

Snelle verduurzamingsslag broodnodig

ONL voor Ondernemers juicht toe dat er een regeling voor het energie-intensieve mkb komt, ‘maar alles valt of staat bij de uitwerking van de regeling’. Het is bekend hoe de beoogde TEK-regeling eruit komt te zien en dat de regeling pas april volgend jaar in gaat. Deze steun voor het energie-intensieve mkb is onvoldoende en komt te laat.

“Ik besef dat niet iedere ondernemer gecompenseerd kan worden, maar de beoogde TEK-regeling geeft het energie-intensieve mkb na deze winter onvoldoende steun. Verder mis ik een overgangsregeling totdat de TEK in april 2023 opengaat en ook is er geen plan voor de grote bedrijven. Ondernemers willen hierover op zeer korte termijn duidelijkheid. De politiek moet hier dan ook snel een debat over houden”, zegt Hans Biesheuvel van ONL.

De ondernemersorganisatie wil dat de overheid ondernemers de komende winter meer houvast biedt door voorschotten te gaan verstrekken. Daarnaast ziet ONL graag dat de overheid meer aandacht schenkt aan de bedrijven die nú willen verduurzamen. Biesheuvel constateert dat er in Den Haag – terecht – veel aandacht is voor de TEK-regeling en de komende winter, maar er is meer nodig. Drie punten zijn, wat ONL betreft, van belang:

  • Help ondernemers eerst deze winter door;
  • Zet tegelijkertijd als kabinet volop in op snelle verduurzamingsslag mkb
  • Bied ondernemers handelsperspectief bij het verduurzamen.

Vooral bakkers, slagers, snackbarondernemers en restaurants, relatief kleine ondernemingen die veel gas en/of elektriciteit gebruiken, voelen zich niet geholpen met de aangekondigde TEK-regeling. De voorwaarde dat minimaal 12,5% van de omzet moet bestaan uit energiekosten is een obstakel. Veel ondernemers komen niet aan dit percentage en krijgen daardoor straks geen tegemoetkoming, terwijl ze wel een torenhoge energierekening hebben.

Ook ligt de drempel voor het minimale energieverbruik van 5000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit te hoog voor veel ondernemers. Voor de wat grotere bedrijven die wel aan deze voorwaarden voldoen is het maximumbedrag van 160.000 euro per onderneming een druppel op de gloeiende plaat.

Verstrek voorschotten

ONL pleit daarom voor het verstrekken van voorschotten. En er moet met spoed duidelijkheid komen over de overbruggingsregeling tot 1 april 2023. Dan gaat pas het loket voor de TEK-regeling open. ONL zet daarbij haar vraagtekens bij de huidige plannen van dit kabinet om tot die tijd soepeler om te gaan met verzoeken om belastinguitstel. “Veel ondernemers hebben al een coronabelastingschuld.

Nog meer uitstel van belasting maakt de financiële positie van het bedrijf alleen maar kwetsbaarder. Je verbetert er de liquiditeit niet mee. Integendeel.” Daarnaast hebben banken aangegeven bereid te zijn ‘sneller en soepeler’ leningen te verstrekken, maar Biesheuvel denkt niet dat dit in de praktijk gaat werken: “Banken zijn al jaren huiverig om leningen aan het mkb te verstrekken. Het risico is voor hen is gewoon te groot.”


Bron en meer informatie: Energiesteun mkb is onvoldoende en komt te laat, ONL, 20 oktober 2022


 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang