Energietransitie is een economische transitie, met een cruciale rol voor bedrijven en bedrijventerreinen

Bedrijventerrein

Bedrijventerreinen zijn de ruimtelijk-economische hubs in de energietransitie. 60 procent van het energieverbruik vindt hier plaats. Er liggen dus veel kansen: voor de ruimtelijke inpassing van energiesystemen, maar ook om de realisatie van RES-afspraken gemakkelijker te maken.

Door Margreet Verwaal en Marije Groen, Buck Consultants International
Bron en meer informatie: Stadszaken.nl, 10 oktober 2019

De Nederlandse energietransitie verloopt nog steeds te traag. Een versnelling is echter op komst, door de verschillende akkoorden die inmiddels op internationaal en nationaal niveau gesloten zijn of in de maak zijn. De uitwerkingen van het Nederlands Klimaatakkoord verlopen via vijf sectortafels: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en landgebruik, Industrie en Mobiliteit. De eerste twee van deze tafels worden primair uitgewerkt in de Regionale Energie Strategieën (RES) in 2019. Deze uitwerkingen gaan een belangrijke bijdrage leveren aan een versnelling van de energietransitie: het regionale bod voor een bijdrage aan de klimaatopgave. De sectoren Industrie en Mobiliteit die gerepresenteerd worden in de laatste twee genoemde tafels, zijn voor het grootste deel gevestigd op regionale bedrijventerreinen.

Uitdagingen vragen om regionale aanpak
De energietransitie vraagt om nieuwe energiesystemen. De ontwikkeling hiervan zal een belangrijke ruimtelijke impact hebben en om grote investeringen vragen. Waar de rekening komt te liggen is een belangrijk onderwerp van debat. Één ding is zeker: het bedrijfsleven is een cruciale speler, die de nodige maatregelen zal moeten gaan uitvoeren. Duurzame energie wordt voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en daardoor is de energietransitie ook een economische transitie.

De regio is het schaalniveau voor een aanpak van de nodige uitdagingen. Bijvoorbeeld de organisatie van samenwerking tussen publieke en private partijen. Ook het maatschappelijk draagvlak voor de nodige maatregelen voor verduurzaming valt te organiseren op regionaal niveau. En omdat de RES in Omgevingsvisies worden vastgelegd, is het een regionaal instrument waarmee de ruimtelijke borging van de energietransitie effectief kan worden georganiseerd.


Bron en meer informatie: Stadszaken.nl, 10 oktober 2019


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang