Enquête over veiligheid in de Spaanse Polder door Hogeschool Rotterdam

Enquête-over-veiligheid-in-de-Spaanse-Polder-door-Hogeschool-Rotterdam

Voor de zomer van 2018 hebben de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam een convenant getekend voor een ‘Living Lab’ op de Spaanse Polder. Het Living Lab biedt de mogelijkheid voor de gemeente Rotterdam, de bedrijven op de Spaanse Polder en de Hogeschool om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spaanse Polder.

In dit kader heeft de stadsmarinier van de gemeente Rotterdam aan de Hogeschool Rotterdam en Bureon opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de veiligheid in de Spaanse Polder. Het helpt de gemeente en uiteindelijk u als ondernemers om de vraag te beantwoorden: ‘Hoe staat de Spaanse Polder ervoor op het gebied van: “het terugdringen criminele ondermijning, het verbeteren fysieke omgeving, het laten floreren van de economie en als belangrijkste uw beeld en mening over veiligheid”.

De informatie die het oplevert, geeft een inkijk in hoe het met de veiligheid op het bedrijventerrein de Spaanse Polder gesteld staat en de mate waarin onze gebiedsgerichte samenwerking effect oplevert. In de periode 11 februari tot en met 28 maart 2019 zullen studenten van de Hogeschool Rotterdam in het kader van het verzamelen van data, enquêtes afnemen in de Spaanse Polder.

Het afnemen van een enquête bij u als ondernemer kost maximaal 15 minuten van uw kostbare tijd. Afname van het onderzoek kan in overleg telefonisch of via een bezoek plaatsvinden. Vervolgens vragen de studenten u om toestemming om enkele medewerkers een online enquête te laten invullen. Ook dat kost iedere persoon maximaal 15 minuten tijd.

U kunt bij de studenten ook terecht met vragen die betrekking hebben op ondersteuning vanuit de Hogeschool op andere gebieden. De studenten zullen u telefonisch benaderen om een afspraak te maken. Graag uw beschikbaarheid doorgeven aan Arie de Wildt van de Hoge School Rotterdam: a.f.de.wild@hr.nl of 06-25206542

Ieder deelnemend bedrijf ontvangt eind 2019 een samenvatting van het beeld dat het onderzoek heeft opgeleverd. De resultaten van het onderzoek dat door de studenten wordt uitgevoerd, zullen echter al op donderdag 28 maart worden gepresenteerd op de Galateestraat 7, van 9.00 – 10.30 uur. U kunt zich voor het bezoeken van deze bijeenkomst aanmelden via Martinique den Haan (mm.denhaan@rotterdam.nl).

Namens de Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rien van der Steenoven
Stadsmarinier Spaanse Polder

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang