Even voorstellen: Robbert van Opstal van Kneppelhout & Korthals Advocaten

Regelmatig, we mogen wel zeggen zeer regelmatig, melden zich nieuwe leden bij het Rotterdams Ondernemersbelang. We gaan een poging doen om ze ook bij u te introduceren. We beginnen de serie met Robbert van Opstal van Kneppelhout & Korthals Advocaten.

Robbert van Opstal (1975) is advocaat sinds 2003. Hij is gespecialiseerd in het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Dienaangaande houdt hij zich veel bezig met Publiek Private Samenwerking (PPS en Projectontwikkeling) en Overheidsaansprakelijkheid. Robbert heeft daarnaast een liefde voor het agrarische recht (met name erfpacht) en aansprakelijkheden en zakelijke rechten die zich in het landelijk gebied kunnen voordoen. Voorts heeft hij een grote kennis van procederen en het procesrecht. Zijn kennis van het procesrecht gebruikt hij het liefst om te voorkomen dat problemen in een gerechtelijke procedure ontaarden. Een praktische oplossing heeft altijd de voorkeur. Robbert publiceert op de genoemde onderwerpen regelmatig in toonaangevende vakbladen.

Robbert van Opstal, Kneppelhout & Korthals Advocaten

In juni 2015 heeft Robbert daarnaast de rentmeestersopleiding voor de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (NVR) afgerond. In juni 2008 rondde hij de postdoctorale specialisatie-opleiding Grotius Onroerend Goed af. De combinatie van advocaat in het landelijk gebied samen met de praktische insteek van een rentmeester zorgen ervoor dat hij op veel manieren ondersteuning kan bieden. Robbert staat met name projectontwikkelaars, ondernemers in het landelijk gebied en overheden bij.

Robbert en Kneppelhout.

‘Ik heb een grote passie voor de vraag wat we in dit kleine land met ruimte doen en hoe dat juridisch geregeld is. Gaan we woningen bouwen, of komt deze plek toch beter met een agrarische bestemming tot zijn recht? Gaan we een bedrijventerrein revitaliseren of toch grotendeels verplaatsen? Ik houd mij als goed voorbeeld op dit moment samen met het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) bezig met de vraag hoe de Spaanse Polder aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Dat doe ik dan met name door te lobbyen voor een beter grondbeleid, bijvoorbeeld door afschaffing van het erfpachtsysteem.’

Kneppelhout & Korthals Advocaten
Postbus 546
3000 AM Rotterdam

Gebouw Willemswerf
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

Direct contact?
Robbert van Opstal

Telefoon: +31 (0) 10 400 5105
Mobiel: +31 (0) 6 868 461 02
Fax: +31 (0) 10 400 5111
E-mail: rvo@kneppelhout.nl

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang