Florerende winkelstraat vereist samenwerking en regie

Florerende winkelstraat vereist samenwerking en regie
Bron: Nu.nl, 11 mei 2015

Nu de retailmarkt in zwaar weer zit, komen de echte ondernemers bovendrijven. Die zijn niet blind voor jonge innovatieve bedrijven en samenwerkingen met stakeholders.
In de vele retail seminars die op dit moment worden gehouden, staat de problematiek van de winkelstraat hoog op de agenda. Retail experts roepen moord en brand over wat er mis is in het huidige retail landschap.

Ook ING organiseert discussiebijeenkomsten rond de problematiek van de winkelstraat. Daarin schetsen we de huidige stand van zaken, de veranderende consument en het veranderende retail landschap. We sluiten af met algemene aanbevelingen.

Ondernemerschap

Kritiekpunt van ondernemers in de zaal is vaak dat men meestal wel op de hoogte is van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, maar dat men de concrete aanbevelingen mist. Alsof wij de ondernemer bij de arm zouden moeten pakken en richting een oplossing zouden moeten dirigeren. Is dit nu juist niet wat ondernemerschap inhoudt? Om op basis van een schets van de huidige stand van zaken en de belangrijkste trends als ondernemer de kansen te zien en hierop in te springen. Het toont volgens mij aan dat het de periode tot 2008 relatief makkelijk is gegaan en dat bedrijven hebben kunnen groeien door groei van de markt. Het kwam bij veel ondernemers niet aan op echt ondernemen.

Jonge ondernemers

Nu de markt tegenzit komt het echte ondernemerschap naar voren. Gelukkig is dat er in voldoende mate en dat betekent dat vanzelf de goed geleide ondernemingen kansrijker zijn. Ondernemerschap wat je verrassend genoeg ook ziet bij veel jonge ondernemers. Loop door Amsterdam en je begrijpt wat wordt bedoeld. Nadeel is vaak dat deze jonge ondernemers wèl frisse nieuwe ideeën hebben, die passen bij de markt en consument van de 21e eeuw, maar dat ze vaak specifieke retail kennis ontberen.

Samenwerken

Ik heb me altijd verbaasd over de relatieve geslotenheid van de retailsector, waarin successen nauwelijks met elkaar gedeeld worden. Dat past volgens mij niet meer in deze tijd. Samenwerken is één van de oplossingen. En dat betekent ook kennis delen. Veel retailers zijn druk bezig met hun eigen strategie en plannen. Als ze dat maar goed doen, dan hebben ze nergens last van, is de gedachte. Ik snap deze opstelling niet. Alsof deze retailers geen last hebben van de algehele problematiek in de winkelstraat. En zelfs als dat het geval zou zijn, heb je in deze tijd toch ook een verantwoordelijkheid richting de rest van de sector.

Betrokkenheid

Iedereen is gebaat bij een goede mix van ketenbedrijven en goede local hero’s. Dit zorgt voor een diverse, onderscheidende en daarmee succesvolle winkelstraat. Dit vereist samenwerking in de keten, tussen retailers onderling en tussen retail, vastgoed en overheid. Maar er is ook regie in de winkelstraat nodig door winkelstaartmanagement en een meer flexibele wet- en regelgeving.
Ook de overheid speelt hierin een belangrijke rol. In de recent opgestelde Retailagenda worden aanbevelingen gedaan die een goede start zijn voor een verdere discussie tussen overheid, vastgoed en retail. Gemeenten en provincies hebben daarin een sturende rol. Zij kunnen knellende regelgeving wegnemen en de markt stimuleren hierdoor zijn werk te doen. Uiteindelijk zal dit ook een stimulans moeten zijn voor ondernemerschap in de retail.

Dirk Mulder (50) is sectormanager food & retail bij ING Nederland en onder andere verantwoordelijk voor de kennisoverdracht over de retailsector binnen ING en daarbuiten. In samenwerking met het ING Economisch Bureau stelt hij sectorvisies en -rapportages op. Als man met een retailhart deelt hij zijn mening graag. Volg hem op Twitter: @MulderDirk

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang