Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR

Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR

Het algemeen bestuur van DCMR milieudienst Rijnmond heeft ingestemd met voorstellen van de dienst voor extra budget.

Dit om maximaal bij te dragen aan de circulaire economie en energietransitie. Het gaat om een bedrag van ruim twee miljoen euro. Met het geld kan DCMR zich op deze thema’s verder professionaliseren. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de toekomst.

Het bestuur – vijftien wethouders van de Rijnmondgemeenten en twee gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland – blikte tijdens de bijeenkomst eerder deze maand kort terug op de eerste vijftig jaar DCMR om daarna over te schakelen naar de toekomst. Aanleiding was de rol van DCMR bij plannen om in de Rijnmond een circulaire en klimaatneutrale economie te realiseren.

DCMR heeft een voorstel gedaan om de komende jaren de kennis op dit gebied een forse impuls te geven. De 2,3 miljoen euro die het bestuur ter beschikking wil stellen, zijn afkomstig uit het financieel resultaat van DCMR uit 2020.


Bron en meer informatie: Fors budget voor circulaire- en energietaken DCMR, www.schiedam24.nl, 24 december 2021


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang