Do. 14 januari a.s.: ROB-Online college: Handhaving & omgevingsrecht – Minou Woestenenk

Do. 14 januari a.s.: ROB-Online college: Handhaving & omgevingsrecht – Minou Woestenenk

ROB-Online college

Handhaving & omgevingsrecht – Minou Woestenenk

Ondernemers hebben regelmatig maken met de omgevingsdienst of rechtstreeks met gemeente of waterschap: die controleren namelijk of zij voldoen aan wettelijke regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Maar wat moet je dan doen of juist niet doen? Daarvoor is achtergrondkennis van wet- en regelgeving nodig.

In ongeveer een uur tijd zal Minou een samenvatting geven van de inhoud van haar boek over handhaving van omgevingsrecht. Dat biedt een praktisch overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Heb je alvast vragen? Stel die dan het liefst VOORAF, dan verwerkt ze die vragen (én natuurlijk de antwoorden) in de presentatie.

Donderdag 14 januari 2021
Aanvang: 20.00 uur


Nieuw: Boek – Handhaving Omgevingsrecht door Minou Woestenenk

Ondernemers hebben regelmatig maken met de omgevingsdienst of rechtstreeks met gemeente of waterschap: die controleren namelijk of zij voldoen aan wettelijke regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Maar wat moet je dan doen of juist niet doen?

Haar boek biedt een praktisch overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Beknoptheid, toegankelijkheid, leesbaarheid en bruikbaarheid hebben daarom bij het schrijven voorop gestaan. De opbouw volgt de chronologie van de besluitvorming over handhaving van omgevingsrecht in de brede zin van het woord: ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘ná’ het handhavingsbesluit. Het zwaartepunt ligt in het bestuursrechtelijke perspectief. Waar nodig is natuurlijk ook de Omgevingswet meegenomen.


Bestellen en recensies: www.berghauserpont.nl/winkel/boeken/handhaving-omgevingsrecht


Biografie
Mr. drs. M. (Minou) Woestenenk is zelfstandig advocaat omgevingsrecht en lid van de Vereniging van milieurechtadvocaten (VMA). Na haar universitaire studies rechten (1991) en milieuwetenschappen (2005) voltooide zij de beroepsopleiding tot advocaat (beëdigd in 2008) en de postdoctorale opleiding omgevingsrecht aan de Grotius Academie (2013).

Van 1990 tot 1994 adviseerde zij zowel overheid als bedrijfsleven over allerlei onderwerpen op het gebied van het milieurecht. Tussen 1995 en 2008 werkte zij bij gemeente en provincie aan vergunningverlening, handhaving, projecten en bodemsanering. Zij was co-auteur van de module ‘Duurzaam ondernemen’ (2006) van de Open Universiteit. In de periode 2008 – 2011 verbreedde ze haar blik naar vastgoed en ruimtelijke ordening. Sinds 2012 is ze advocaat-ondernemer. Ze staat bedrijven, particulieren en overheidsorganisaties bij met advies en vertegenwoordigt hen in juridische procedures. Zij schrijft met regelmaat over handhaving van omgevingsrecht. Zij heeft een pragmatische benadering en heeft een grote voorkeur voor ‘klare taal’.

Website: www.woestenenk-legal.nl


Minou Woestenenk van Woestenenk Legal is lid van het Rotterdams Ondernemersbelang.


/ Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang