Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én op de lange termijn rendabel om de energietransitie en klimaatadaptatie zo vroeg mogelijk op te pakken. Diverse initiatieven helpen daarbij een handje, zoals de pot met geld van de Provincie Noord-Brabant.

Deze zomer werd bekend dat de Provincie Noord-Brabant voor dertien bedrijventerreinen met de grootste verduurzamingsopgave 3,25 miljoen euro beschikbaar stelt via de bijdrageregeling Grote Oogst. De provincie heeft ingezien dat duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofproblematiek.

De dertien terreinen liggen verspreid over Brabant en zijn samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Het project is één van de maatregelen uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), waarin alle sectoren bijdragen aan het verlagen van de stikstofdepositie.

Het afgelopen jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan een plan van aanpak om samen met elkaar de verduurzaming met concrete projecten te versnellen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze plannen financieel te ondersteunen.

Zo kunnen op de bedrijventerreinen lokale organisaties worden opgezet. Deze zijn van grote toegevoegde waarde om bedrijven en andere partijen met elkaar te verbinden en de kar te trekken. Per bedrijventerrein is er maximaal € 250.000 via de gemeente aan te vragen.

Bron en meer informatie: duurzaamgebouwd.nl, Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen, 16 augustus 2022

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang