Jeroen Wijnker, van vele (vastgoed-)markten thuis

Stone-Value-Logo-png

In februari 2014 is Stone Value opgericht en dit bedrijf  is een samenvoeging van de taxatiepraktijken van BBW Makelaars & Taxateurs B.V. en Molenaar Bedrijfshuisvesting. Stone Value richt zich op taxaties van commercieel vastgoed, beleggingsvastgoed en maatschappelijk vastgoed. Deze taxaties worden gebruikt bij:

 • Aanvraag financiering
 • Aankoop/aanhuur beslissing
 • Verkoop/verhuur beslissing
 • Herbouwwaarde
 • Onteigening/minnelijke verwerving
 • Fiscale doeleinden (inkomstenbelasting, vpb, successie)
 • Arbitrage
 • Huurherziening
 • Bezwaar WOZ-waarde

De taxaties worden gedaan in opdracht van vele verschillende opdrachtgevers zoals ondernemers, particulieren, gemeentes, provincies en banken. De taxatierapporten worden door alle financiële instellingen geaccepteerd. Naast taxaties bestaat de mogelijkheid om bij Stone Value een adviseur in te huren die u bij kan staan bij vastgoedvraagstukken zoals op het gebied van beleggingen, beleggingsportefeuille, erfpacht herziening/verlenging en huurherziening. Ook het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, koopovereenkomsten en minnelijke verwervingen behoren tot de mogelijkheden.

Jeroen Wijnker

Jeroen WijnkerSinds 1 maart ben ik verbonden aan Stone Value als directeur en bedrijfsmakelaar en taxateur in onroerende zaken. Na mijn HEAO opleiding te hebben afgerond ben ik in 1995 in Rotterdam begonnen als assistent makelaar-taxateur. Na een grondige praktijkopleiding bij BBW Makelaars & Taxateurs, onder de vleugels van Hans van Waardenburg, ben ik in 1999 beëdigd door de Rechtbank als makelaar en taxateur in onroerende zaken. Vervolgens heb ik onder de vlag van BBW gewerkt als zelfstandig taxateur. Door de jaren heen zijn heel wat verschillende gebouwen door mij getaxeerd. Enkele voorbeelden:

 • De Hofbogen van Hofplein tot Gordelweg
 • De Euromast
 • De Cruise Terminal
 • Fort Hoek van Holland
 • Groothandelsgebouw
 • Tennishallen/parken
 • Zwembaden
 • Herontwikkelingsprojecten o.a. op Katendrecht, rond Centraal Station, Kop van Zuid

Specialismen:

 • Grond in erfpacht
 • Horeca en exploitatie gebonden vastgoed
 • Bedrijfspanden in alle soorten en maten
 • Beleggingen

Actuele zaken

Wet Onroerende Zaken

In het eerste kwartaal is de aanslag onroerende zaak belasting in de bus gevallen. Op de aanslag staat ook de WOZ-waarde vermeld. De WOZ-waarde wordt modelmatig bepaald en is gebaseerd op transactie- en huurgegevens van voor de peildatum. Dit jaar van voor 1-1-2013.

De WOZ-waarde wordt naast de heffing onroerende zaak belasting ook gebruik voor rioolheffing, waterschapsbelasting en andere belastingheffingen, te denken valt aan Inkomstenbelasting (Box 1 en Box 3), Schenkingsrecht, Erfbelasting, Stakingswinst onderneming, Afschrijving van gebouwen. Een lage WOZ-waarde is meestal gunstig. Echter, nu wordt de WOZ-waarde ook meegenomen in de heroverweging van financieringen. Dit kan leiden tot extra aflossingen omdat het vastgoed onder water zou staan.

Erfpacht

Rotterdam

Het beleid van gemeente Rotterdam is er op gericht om de grond niet meer in erfpacht uit te geven, tenzij men grip wil houden op de ontwikkelingen in de toekomst. Grond onder woningen, kantoren en winkels wordt zoveel mogelijk verkocht of in eigendom uitgegeven. Grond op bedrijventerreinen wordt in erfpacht uitgegeven: eeuwigdurend bij voorkeur met afgekochte canon verplichting voor de gehele looptijd.

Eeuwigdurende erfpacht met afgekochte canonverplichting is nagenoeg gelijk aan grond in eigendom. Verschil: bij verkoop of verhuur is toestemming vereist van gemeente. Getoetst wordt of koper/huurder past binnen het gebruik waarvoor de grond is uitgegeven. Als het bedrijfsgebouw van bestemming wijzigt kan dat financiële gevolgen hebben. Een koper/huurder kan ook geweigerd worden omdat het beoogde gebruik niet passend is.

Schiedam

Binnen de gemeente Schiedam is het erfpachtsysteem nog altijd in tact en het beleid is tot nu er op gericht om met het erfpacht systeem door te gaan. Bepaalde delen van de Spaanse Polder lopen de erfpachttermijn af en deze worden niet zomaar verlengd. De gemeente grijpt dit momentum aan om de kwaliteit van de bebouwing en het bedrijventerrein op te vijzelen. De erfpachters die daar niet in mee willen of kunnen, krijgen te maken met een beëindiging van het erfpachtrecht en dienen het terrein vrij van bebouwing en obstakels, schoon en leeg op te leveren. Een vergoeding is doorgaans niet aan de orde.

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang