Kansen voor Rotterdamse economie

Mearsk

Groei van het aantal vacatures

De stad trekt meer bezoekers en het opleidingsniveau van Rotterdammers stijgt. Er zijn meer vacatures dan vorig jaar. Dit staat in de monitor van de Rotterdamse economie: Economische Verkenning 2015.

Het lijkt erop dat de Rotterdamse economie weer uit het dal klimt. Een belangrijk signaal is dat de uitzendbranche de laatste tijd weer groeit (ruim 15%). De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door faillissementen en krimp van bestaande bedrijven verdwijnen banen. En door nieuwe startende bedrijven en groei komt er weer werk bij. In totaal zijn er in de stadsregio vorig jaar ruim 20.000 nieuwe banen bijgekomen. Daarmee is de krimp van zo’n 30.000 arbeidsplaatsen in hetzelfde jaar grotendeels gecompenseerd.

Voor 2015 verwacht het UWV een vacaturegroei van 14 procent. Ook de hoogopgeleide Rotterdamse beroepsbevolking is gegroeid. Nu is 38 procent van de werkende Rotterdammers hoog opgeleid. Dat is drie procent meer dan het landelijk gemiddelde. In 2002 zat Rotterdam met 26 procent rond het landelijk gemiddelde.

Steeds minder mensen houden hun leven lang dezelfde baan. Iemand die nu 13 jaar oud is, heeft een levensverwachting van 100 jaar. Misschien gaat men dan pas op 75-jarige leeftijd met pensioen. Met het geleidelijk verhogen van de pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om jezelf te blijven ontwikkelen als werknemer. Ook de financieringsvormen veranderen. Bedrijven en initiatieven komen vaker tot stand via crowdfunding (verschillende particulieren steunen met kleinere bedragen een bedrijfsinitiatief) of andere nieuwe financieringsvormen. Een voorbeeld daarvan is het onlangs opgerichte Eerste Rotterdamsche Broodfonds: een organisatie van 27 ZZP’ers. Bij langdurige ziekte worden leden financieel ondersteund door schenkingen vanuit het fonds.

Wethouder Maarten Struijvenberg (economie en werkgelegenheid) ziet door de positieve ontwikkelingen kansen voor de nieuwe Rotterdamse economie: ‘Rotterdam kan een grote rol spelen in de innovatieve maakindustrie. De sectoren food, haven, medical en clean tech bieden genoeg mogelijkheden. Investeren in een goed klimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de stad blijft belangrijk.’

Bron: Gemeente Rotterdam, 11 maart 2015

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang