KVK zoekt waterschapsbestuurders

KVK zoekt waterschapsbestuurders

In Nederland zijn er 21 waterschappen. De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen.

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van vier categorieën: inwoners, agrariërs, natuurterreineigenaren en bedrijven.

Bij wet is bepaald dat KVK de bestuurders benoemt die de belangen van het bedrijfsleven vertegenwoordigen in het waterschap. Het aantal vertegenwoordigers voor bedrijven verschilt per waterschap en ligt tussen 2 tot 5 vertegenwoordigers, die samen een fractie vormen.

KVK nodigt kandidaten uit hun interesse uiterlijk 1 juli 2022 kenbaar te maken.

Waar voldoet een geschikte kandidaat aan?

KVK is op zoek naar kandidaten voor het algemeen bestuur van de waterschappen. Kandidaten hebben:

 • binding met het bedrijfsleven;
 • interesse in water en waterschappen;
  interesse in en visie op thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, hoogwaterbescherming, waterkwaliteit en ook samenwerking in de waterketen
 • relevante expertises (financieel, technisch, organisatie(verandering), anders);
 • oog voor een goed kwantitatief en kwalitatief waterbeheer, dat voldoende rekening houdt met de belangen van het bedrijfsleven;
 • bestuurlijke of politieke ervaring en zijn in staat om verbindingen te leggen en coalities te vormen;
 • een relevant netwerk in de regio en met het bedrijfsleven.

En verder ben je:

 • iemand die helder en overtuigend kan communiceren;
 • een teamspeler;
 • beschikbaar voor de bestuursperiode van 4 jaar (maart 2023 tot maart 2027);
  Het algemeen bestuur vergt ongeveer 4-6 dagen per maand tijd. Bij de meeste waterschappen kiest het algemeen bestuur een dagelijks bestuur uit hun midden. Het dagelijks bestuur vergt ongeveer 3-4 dagen per week tijd.
 • woonachtig in het waterschapsgebied, is er geen belangenverstrengeling tussen jouw onderneming en het waterschap en voldoe je aan de andere formele voorwaarden in artikel 2 van de ‘Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven‘.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Voor de kandidaatstelling lever je de volgende gegevens aan:

Stuur uiterlijk 1 juli 2022 je kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl of per post naar KVK t.a.v. Waterschapsbenoemingen, postbus 735, 5600 AS Eindhoven.

Let op:

 • Je kunt je enkel kandidaat stellen voor een bestuurszetel voor het waterschap waarin je woont. Bij twijfel controleer je jouw locatie.
 • Bij benoeming heb je een verklaring omtrent gedrag nodig.

Vragen?

Stel ze aan KVK via waterschap@kvk.nl of aan je KVK-adviseur:

Zuid-Holland en Zeeland: Theo van de Velde, 06 46 748 120


 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang