Loopt u aan tegen contractuele verplichtingen vanwege de Coronacrisis?

Loopt u aan tegen contractuele verplichtingen vanwege de Coronacrisis?

De Coronacrisis stelt u als ondernemer voor vele uitdagingen. Eén van de zaken waar u mee te maken kunt krijgen zijn uw contractuele verplichtingen. Dit zijn zowel de verplichtingen die uit moet nakomen, als de verlichting die anderen jegens u moeten voldoen. Loopt u bijvoorbeeld tegen contractuele vragen aan door opzegging of ontbinding gezien onvoorziene omstandigheden door Corona? Wij willen het graag weten.

Wij willen uw vragen deze vragen aan ons te melden via evenementen@robonderneemt.nl. LS&H Lawyers, lid van het ROB, zal de vragen bundelen en er een (algemeen) antwoord op formuleren. De vragen zullen in ieder geval niet herleidbaar zijn tot de individuele vragensteller.

Wij rekenen op uw medewerking!


LS&H Lawyers B.V.
Blaak 34
3011 TA ROTTERDAM

+31 (0) 108081205 (kantoortijden: op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur)
+31 (0) 653438323 (buiten kantoortijden kunt u een boodschap inspreken of bij incidentele spoedeisende gevallen )

info@lshlawyers.nl


/ Nieuwsberichten