Maak kennis met Loogies op de Ondernemersduurzaamheidsdag op donderdag 6 februari 2020

Zonnig nieuws van Loogies

Door de inzet van onze kennis, integrale adviezen en ervaring helpen wij de transformatie van fossiele naar hernieuwbare energie te realiseren.

Dit doen wij o.a. door het verduurzamen van vastgoed, zodat wij minder grondstoffen nodig hebben, minder energie gebruiken en daardoor meer schone en duurzame energie voor iedereen beschikbaar is.
Ook willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan goede en leefbare infrastructuur. Dit doen wij door het verduurzamen van mobiliteit.

Duurzaam vastgoed

De hoogte van kosten voor energie, onderhoud en belastingen zijn grotendeels afhankelijk van hoe duurzaam een gebouw is. Hoe duurzamer het gebouw, des te lager kosten worden. Op energiekosten kunt u, door goede isolatie of energieopwekking door middel van zonnepanelen, met gemak duizenden euro’s per jaar besparen. Niet voor niets wordt duurzaam vastgoed het ‘groene goud’ genoemd.

Bij niet-duurzaam vastgoed lopen de kosten op. In de toekomst gaan er zelfs nog meer financiële nadelen aan niet-duurzaam vastgoed kleven. In veel landen is er bijvoorbeeld al een CO2-taks en er volgen naar verwachting steeds meer (belasting)maatregelen voor gebouwen die niet duurzaam zijn. De TCO (Total Cost of Ownership) van niet duurzaam vastgoed zal naar verwachting dus alleen maar stijgen. Bij wel-duurzaam vastgoed zal de TCO juist dalen: financieel is duurzaam vastgoed erg aantrekkelijk.

Wij hebben een stappenplan ontwikkeld voor uw huidige gebouw te transformeren naar duurzaam vastgoed!

Benieuwd naar onze visie en aanpak naar duurzaam vastgoed?

Wij spreken u graag op 6 februari op onze stand op de duurzaamheidsdag van het Rotterdams Ondernemers Belang

Peter van Oers
Loogies is lid van het Rotterdams ondernemersbelang


Contact
M 06-54622220
T 078-6440042
E peter@loogies.nl
Iwww.loogies.nl

Adres:
Ranonkeldreef 17
3355 RG Papendrecht


Ondernmersduurzaamheidsdag Spaanse Polder Rotterdam

Donderdag 6 februari 2020

Locatie: Stout Perspex • Bornissestraat 16 • 3044 AE Rotterdam

Aanvang: 13.00 uur • Einde 21.00 uur
Aanmelden: evenementen@robonderneemt.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Op 6 februari 2020 organiseren het Rotterdams Ondernemersbelang en de Ondernemersvereniging Spaanse Polder de Ondernemersduurzaamheidsdag. Het is de bedoeling dat op deze dag zo’n 250 ondernemers uit Rotterdam en de regio bij minimaal 35 bedrijven praktische informatie krijgen over duurzaamheid. Denk aan energiebesparing, afval, energie labels, zonnepanelen, personeel (duurzame inzetbaarheid), MVO, warmtepompen, verlichting en de circulaire economie. Op de dag zelf zullen minimaal drie interessante sprekers hun visie op duurzaamheid laten horen.

Voor meer informatie, deelname, een stand of een idee kunt u mailen naar: evenementen@robonderneemt.nl of bellen met Fred Burggraaf (06-14049910)


/ ODD

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang