Machiel Tesser over Blockchain op do. 16 mei a.s. bij ROB en AXS ict

Machiel Tesser over Blockchain op do. 16 mei a.s. bij ROB en AXS ict

Blockchain onder woorden brengen is niet eenvoudig. Vaak verzanden we in de technische details van hoe een Blockchain werkt en wordt het er niet duidelijker van. Er is tenslotte niet één Blockchain.

En is het wel logisch om te willen weten hoe het werkt? Vragen we ons ook dagelijks af hoe het internet nou precies werkt? Of de motor van onze auto? Is het uiteindelijk niet veel belangrijker te weten wat je er uiteindelijk mee kan? Welke veranderingen het gaat brengen? En hoe snel deze veranderingen zullen gaan?

Tijdens deze avond zal ik stilstaan bij de veranderingen die een nieuwe technologie met zich mee brengt. Het doel is dat je het concept gaat begrijpen en vanuit daar de verandering gaat zien. Dat nieuwe technologische mogelijkheden leiden tot nieuwe interactiemogelijkheden, tot nieuwe behoeftes, nieuwe organisatiemodellen en verdienmodellen.

Zoals je een auto kunt beschrijven als een concept vervoersmiddel om van A naar B te kunnen komen, kan jij straks uitleggen hoe een nieuwe manier van opslag en toegang tot data de wereld zal veranderen.


Machiel Tesser over Blockchain

Machiel Tesser over Blockchain


Wie is Machiel Tesser?

Machiel heeft een passie voor continu verbeteren en is van origine een Lean-consultant (Black belt). In 2016 las hij voor het eerst over Blockchain en raakte nieuwsgierig naar de mogelijkheden. De vraag kwam bij hem op of wel het verstandig is om een bestaand proces te blijven optimaliseren? Of dat je een Blockchain zou kunnen implementeren? Hij besloot zich te verdiepen in de materie door meet-ups bij te wonen, masterclasses te volgen en heel veel te lezen. Inmiddels heeft hij zijn eigen trainingsbureau “Blockchain voor lean” en was hij in april van dit jaar één van de winnaars op de Odyssey Hackathon in Groningen.

Voor Machiel is Blockchain technologie een nieuw hulpmiddel voor digitale transformatie van processen en businessmodellen en daarmee een ‘must know’ voor elke procesverbeteraar.


Meer informatie:
Machiel Tesser
W: www.blockchainvoorlean.nl
E: machiel@blockchainvoorlean.nl
T: 06-21245317


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang