Meer starters voor vierde kwartaal op rij

Meer starters voor vierde kwartaal op rij

Meer starters voor vierde kwartaal op rij

Het aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar de aanwas van zelfstandige taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Noord-Holland is met 203 starters per 10.000 personen de meest ondernemende provincie.

Vrijwel alle provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren heeft dit mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van het aantal starters.

In totaal begonnen in de eerste drie maanden van 2016 bijna 39.000 personen voor zichzelf. Het aantal starters groeit daarmee voor het vierde kwartaal op rij. Het aantal starters dat gedwongen aan de slag gaat als zzp’er neemt langzaam af, nu het economisch gezien weer beter gaat met Nederland en er minder werknemers worden ontslagen. Daarnaast zorgt economische groei er voor dat ondernemers in spe weer meer kansen zien een eigen bedrijf te beginnen.

Bron en meer informatie: Het Economisch Bureau – ING in Vooruitzicht Starters

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang