Meerderheid ondernemers ontevreden over hun gemeentebestuur

ONL: Voorjaarsnota: meer belasting bedrijven

Een ruime meerderheid (63%) van de ondernemers vindt dat hun gemeentebestuur te weinig doet voor ondernemers. Gemiddeld krijgen de Colleges van Burgemeester en Wethouders een 5 als rapportcijfer. Ook de verwachtingen voor de nieuwe gemeentebesturen zijn niet hoog. Slechts 35 procent van de ondernemers denkt dat hun College van B&W na de verkiezingen wel voldoende voor ondernemers zal doen. 91% van de ondernemers gaat stemmen. Dat blijkt uit een peiling van ONL voor Ondernemers onder 2500 ondernemers in de ONL Ondernemersapp.

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn hartstikke belangrijk voor ondernemers. Na voor veel ondernemers zware coronajaren is het nu tijd voor herstel. Daarbij is voor een forse groep ondernemers alle hulp nodig, juist ook in de gemeenten. Het is zorgwekkend dat ondernemers weinig vertrouwen hebben in hun gemeentebestuur. ONL geeft geen stemadvies. Wel roepen we de kiezer op bij het uitbrengen van een stem ook aan de ondernemers te denken.”

ONL pleit voor meer samenwerking tussen ondernemers en gemeenten: “Juist ondernemers – en dat geldt zeker voor het mkb en de vele duizenden familiebedrijven in gemeenten – weten uitstekend wat er speelt in hun omgeving en wat wel en wat niet goed werkt. Wij roepen lokale overheden op om met ondernemers aan de slag te gaan om binnensteden en dorpsharten bruisender te maken. Geef ondernemers de ruimte en maak gebruik van al hun kennis en ideeën,” aldus Biesheuvel.

De belangrijkste uitkomsten uit de peiling van ONL voor Ondernemers:

  • 23% van de ondernemers heeft het gevoel hebben dat de lokale politiek en de gemeente er voldoende voor de ondernemers zijn. 63% vindt dat dit onvoldoende het geval is. 14% heeft geen mening.
  • Gemiddeld rapportcijfer voor gemeentebestuur periode 2018-2022: 5
  • Heeft de gemeente voldoende gedaan om ondernemers de coronacrisis door te helpen: ‘ja’ 18 procent, ‘nee’ 46%, ‘weet ik niet’ 36%.
  • Belangrijkste onderwerpen voor ondernemers: 42% dienstverlening, 35% lagere belastingen, 16% herstructureren centrum, 7% bereikbaarheid.
  • Ondernemers die gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen: 91%.
  • Op welke partij gaan ondernemers stemmen? 22% lokale partij, 38% op een landelijke coalitiepartij, 6% op een landelijke oppositiepartij, 34% heeft nog geen keuze gemaakt.
  • Waarom stemmen ondernemers op die partij? 14% vanwege de landelijke politiek, 40% vanwege de lokale politiek, 32% vanwege een combinatie van a en b, 14% overig.
  • 35% van de ondernemers verwacht dat het nieuwe College voldoende voor ondernemers op zal komen. 36% denkt dat dit niet zo is. 29% heeft geen mening.
  • 60% van de ondernemers vindt de lokale belastingen te hoog. 35% vindt dat dit niet zo is.

ONL voor Ondernemers heeft samen met honderden ondernemers het ONL Ondernemersmanifest Gemeenteraadsverkiezingen 2022 geschreven. In dit manifest komen de belangrijkste punten voor ondernemers uitgebreid aan bod.


Website: www.onl.nl


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang