Nieuwe tariefstructuur voor lidmaatschap ROB2015: verlaging!

Lidmaatschapskaart

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december j.l. is besloten om de tarieven aan te passen. Het lidmaatschap voor een ZZP’er wordt € 150 per jaar (was € 200) en overige ondernemingen met meer dan één werknemer betalen in 2015 € 200 (dit was € 250-€ 400). Ook is met de belastingdienst overeengekomen dat ROB met ingang van 2014 is vrijgesteld van de btw. Het bestuur verwacht dat hierdoor de drempel voor het lidmaatschap lager zal worden.