Ondertekening convenant Aanpak Winkelstraten West door ROB en DOF

Schiedamseweg

Op donderdag 22 januari a.s. ondertekenen het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) en de Delfshavense Ondernemers Federatie (DOF) het convenant over hun beider inzet voor het “Plan van Aanpak Winkelstraten West”.

De uitvoering van “Plan van Aanpak Winkelstraten West” moet er voor zorgen dat de levendigheid van de winkelstraten in Rotterdam West gaat toenemen. Dit is hard nodig om de winkelstraten buiten het centrum Rotterdam dezelfde aandacht en de mogelijkheden te geven als in het centrum. Met het verdwijnen van de deelgemeenten lijken deze winkelstraten ook van de politieke radar verdwenen. Als er niets gebeurt, liggen nog meer leegstand en verpaupering op de loer.

Plan van Aanpak Winkelstraten West
Het ROB en de DOF hebben met de inbreng van diverse ondernemers in Rotterdam West en vele anderen een plan van aanpak opgesteld. Hieruit komt een aantal speerpunten en concrete voorstellen naar voren. Van groot belang is bijvoorbeeld dat de organisatiegraad van ondernemers in dit stadsdeel toeneemt, met als credo “Samen sterk”. Om het lidmaatschap van winkeliersverenigingen aantrekkelijker te maken kunnen ondernemers gebruik gaan maken van extra ondersteuning, coaching en hulp door bijvoorbeeld ROB-leden. Gezamenlijk gaan we op zoektocht naar financiën voor mooie en extra (feest-)verlichting op de winkelstraten. Ook wordt er een project gestart om, voor leden van de winkeliersverenigingen, korting te bedingen door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van energie, beveiliging en verzekeringen.

Het Winkelbestand uitbreiden
Een ander zeer belangrijk aandachtspunt is de leegstand. Het bepleiten bij de politiek om het gemakkelijker mogelijk te maken om meerdere bestemmingen op een winkelpand te hebben (zoals de combinatie wonen en werken), het ontwikkelen van een virtuele winkelstraat, extra / andere / nieuwe financieringsmogelijkheden voor ondernemers en het beter laten aansluiten van de vraag naar en het aanbod van winkelruimte in het gebied zijn zo enkele van de initiatieven de we de komende jaren gaan ontplooien om leegstand tegen te gaan.

Ook u bent van harte uitgenodigd
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de ondertekening van het convenant tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het ROB en het bedrijfsbezoek aan ROB lid Stout Perspex.

Ondertekening convenant Aanpak Winkelstraten West ROB en DOF
Donderdag 22 januari a.s. van af 18.00 uur tot 21.30 uur

Locatie:
Perspex- en Plasticindustrie A.C. Stout bv
Bornissestraat 21
3044 AD Rotterdam (Spaanse Polder)

De ondertekening van het convenant zal rond 19.30 uur plaatsvinden. Voorafgaande zullen we een hapje eten met elkaar. Mocht u ook een vorkje mee willen prikken, wilt u dat ons svp laten weten door een mailtje te sturen naar: info@socratezzz.nl.

In mei 2015 zijn wij van plan om alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit te nodigen voor een congres waarbij ideeën en initiatieven voor de “Wederopbouw van Winkelstraten” centraal staan.

Wij bedanken de ondernemers uit het gebied, gemeenteraadsleden, gebiedscommissieleden, ambtenaren van de gemeente, Stichting Steunfonds MKB, het Albeda College, DOF-leden, ROB-leden en vele anderen voor hun inbreng.

Over de Delfshavense Ondernemers Federatie
De DOF is al jarenlang belangbehartiger namens de zeven winkeliersverenigingen in Rotterdam Delfshaven: Nieuwe Binnenweg, Vierambachtstraat, Middellandstraat, Schiedamseweg, Franselaan, Historisch-Delfshaven en Mathenesserkwartier. Mede door de inzet van de DOF en haar leden heeft bijvoorbeeld de herinrichting van de Nieuwe Binnenweg plaatsgevonden, is het Keurmerk Veilig ingevoerd en was er in het verleden kerstverlichting te zien in het Delfshavense.

Over het Rotterdams Ondernemers Belang
Het ROB is een club die de belangen behartigt van ruim 150 ondernemers uit Rotterdam en de regio. Het komende jaar zal het ROB aan twee thema’s de volle aandacht geven, te weten de winkelstraten in Rotterdam en de regio en het Parkmanagement. Dit project Winkelstraten West dient als proeftuin, en op termijn als blauwdruk, om in andere winkelstraten in Rotterdam en de regio ook positieve ontwikkelingen in gang te zetten.

Persbericht, 15 januari 2015
Afzenders: Rotterdams Ondenemers Belang en de Delfshavense Ondernemers Federatie

De samenvatting van het “Plan van Aanpak Winkelstraten West” kunt u hier>>> downloaden.

Meer informatie:
Pieter van Egmond (secretaris ROB)
T: 06 – 542 38 023 / E: rob (at) robonderneemt.nl

Jannie Strik (voorzitter DOF)
T: 06 – 520 56 821 / E: apjan.strik@planet.nl

Fred Burggraaf,
T: 06 – 140 499 10 / E: info@socratezzz.nl

Nieuwjaar-2015-II

/ Geen categorie, Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang