ONL en het Toekomstplan Arbeidsmarkt

ONL en het Toekomstplan Arbeidsmarkt

Nieuws van onze partner Ondernemend Nederland

Vorige week overhandigde het ONL het ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit boek wordt  de langetermijnvisie uiteen gezet over de arbeidsmarkt. Het geeft concrete aanbevelingen voor een duurzaam en houdbaar arbeidsmarktbeleid. Dit stuk is geschreven naar aanleiding van de Commissie Borstlap, die vorige week het adviesrapport ‘Regulering van Werk’ presenteerde aan Koolmees. ONL gaf input voor dit rapport. Onze punten?

1. Ontlast de werkgever door veranderingen arbeidsrecht.
2. Zet in op ‘nieuwe zekerheden’.
3. Toekomstgericht zzp-beleid.
4. Bied sociale zekerheid voor alle werkenden.
5. Creëer draagvlak.

Dan was er deze maand veel commotie rond Invest-NL, een investeringsfonds gefinancierd met publieke middelen onder leiding van Wouter Bos. We geloofden onze oren niet toen wij hoorden dat bedrijven met een financieringsbehoefte van onder de vijf miljoen hier niet aan hoeven te kloppen. Eén van de oorspronkelijke doelstellingen was juist om innovatieve mkb-bedrijven te voorzien van financiering. Samen met onze partner Stichting MKB Financiering stelden wij voor om alternatieve financieringsinstrumenten te introduceren om toegang tot financiering te verbeteren. Ook riepen wij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om de ondergrens te verlagen. Dit fonds is anders voor een groot deel van de kansrijke groeiprojecten binnen het mkb niet haalbaar.

Ten slotte, goed nieuws. FamilieBedrijven Nederland is partner geworden van ONL! Marlies van Wijhe, voorzitter FBNed, en Hans ondertekenden deze maand de samenwerkingsovereenkomst. Ons doel: samen opkomen voor de belangen van familiebedrijven in politiek Den Haag.

Wij zijn blij met deze waardevolle partner en zetten onze groei door in 2020!

Founders ONL voor Ondernemers
Hans Biesheuvel & Mirjam Bink

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang