ONL ondernemersmanifest: 10 voorstellen om ondernemers door de tweede lockdown heen te loodsen

Hans Biesheuvel: ONL

De nieuwe coronamaatregelen zijn een harde klap voor ondernemers. Op 13 oktober zijn aanvullende maatregelen gepresenteerd om het aantal coronabesmettingen in te dammen zonder ondernemers handelingsperspectief te bieden.

ONL begrijpt de keuze van het kabinet voor extra maatregelen, maar de dreun voor de economie en ondernemers is wederom gigantisch. Ondernemers hebben het gevoel dat de schadelast van deze crisis op hun bord terecht komt. Je kunt dit gerust een MKB crisis noemen. Ondernemers hebben niet alleen zorgen over hun eigen zaak en over hun familie, maar ook over de werknemers die in het bedrijf werken, de klanten waaraan ze niet kunnen leveren, de leveranciers die ze moeten betalen. Mede daarom vragen we in dit manifest ook om aandacht en maatregelen gericht op de persoonlijke situatie van ondernemers en hun familie.

Er is haast geboden; ONL wil voorkomen dat veel ondernemers faillissement moeten aanvragen en/of zelf onderuit gaan. Snelheid, duidelijkheid en eerlijke communicatie zijn cruciaal om de overlevingskansen van bedrijven te verbeteren. Een stevig economisch steunpakket in combinatie met een glasheldere routekaart die perspectief biedt en oprechte aandacht voor de benarde positie waarin vele ondernemers terecht zijn gekomen zijn cruciaal!

Daarom doen wij de volgende voorstellen:

• Zet niet alleen het bedrijf maar ook de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf
centraal;
• Zet het huidige steun- en herstelpakket onverkort door tot 1 juli 2021;
• Sectorspecifieke maatregelen zijn noodzakelijk en breng deze zo snel mogelijk in kaart;
• Compenseer ondernemers bij vertraging corona testcapaciteit;
• Voer pauze-faillissement (overbruggingsregeling) snel in en maak stoppers-lening
mogelijk;
• Onderzoek overlevingsprotocol per sector;
• Stel voorfinanciering van de transitievergoeding beschikbaar voor (gezonde) bedrijven
die moeten reorganiseren;
• Stel extra funding en steun non-bancaire financiers versneld beschikbaar;
• Faciliteer fiscale stimuleringsregelingen, zet in op solvabiliteitsversterking MKB bedrijven;
• Introduceer Code of Conduct huurprijzen;
• Geef ondernemers ruim baan voor om- en bijscholing.

Lees hier het hele manifest en luister hier het fragment van BNR terug!


 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang