Onze voorwaarden

Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met voorafgaande schriftelijk toestemming van robonderneemt.nl. Andere voorwaarden kunnen slechts van toepassing zijn indien robonderneemt.nl met het gebruik hiervan voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd. Robonderneemt.nl heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een later aangegeven datum.

Artikel 1 Dienstverlening
robonderneemt.nl biedt de geregistreerde gebruiker de mogelijkheid om met behulp van het robonderneemt.nl systeem digitaal te communiceren met andere geregistreerde gebruikers via internet. De gebruiker van robonderneemt.nl dient zelf te zorgen voor alle hard- en software, randapparatuur en verbindingen nodig voor de toegang tot..

De overige voorwaarden volgen nog. Excuses voor het ongemak.