Onzekerheid Brexit drukt zwaar op bedrijfsleven

Nog minder dan twee maanden en dan weten we of de Britse politiek voor het landsbelang kiest of voor eigen politiek gewin. Die keuze bepaalt hoe ondernemers, na 29 maart 2019, handel met het Verenigd Koninkrijk kunnen drijven.

Bij de Nederlander treedt ondertussen de onvermijdelijke Brexit-moeheid op. Ondernemers kunnen zich die moeheid echter niet permitteren. Het zal sowieso spannend blijven totdat het Britse parlement instemt met een akkoord, als dat al lukt. De Europese Unie houdt vooralsnog vast aan haar standpunt dat er niet opnieuw onderhandeld wordt. En premier May dreigt in eigen land met het chaosscenario van een no-deal: een exit zonder goede afspraken.Mogelijk besluiten beide partijen schoorvoetend tot uitstel om alsnog tot een ordelijke oplossing te komen. Ondanks zo’n adempauze duurt de onzekerheid dan voort. Ondernemers die voor investeringsbeslissingen staan, hebben behoefte aan zekerheid. Het organiseren van tijdelijke parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens in het havengebied is misschien vrij snel georganiseerd, maar bijvoorbeeld een veterinair keurpunt opzetten, laat staan een keurpunt voor levende dieren, vergt veel inspanning en risicokapitaal. Niemand kan voorspellen of die inspanning waardevol of waardeloos zal zijn na maart: zie daar maar eens ondernemers warm voor te krijgen.

Het afgelopen jaar hebben we onze achterban zoveel mogelijk ondersteund in de voorbereidingen op een Brexit. Samen met vele partners hebben we via diverse kanalen aandacht en inzet gevraagd van bestuurders op verschillende niveaus om de negatieve consequenties voor ondernemers te minimaliseren. Het politieke krachtenspel zou in dienst moeten staan van de economie van Europa en het VK, maar dat is niet altijd het geval. En ondertussen lopen de kosten op en beraamt de Algemene Rekenkamer de totale factuur voor alleen Nederland op 2,3 miljard euro voor de periode 2019-2020 en nog eens 2,5 tot 3 miljard euro voor de jaren daarna.

Zie ook website: www.getreadyforbrexit.eu, artikelen FD 14-1-2019 en 30-1-2019 en filmpje TV Rijnmond 15-1-2019.


Bron en mer informatie: Deltalinqs, 31 januari 2019


 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang