Over ROB

Lees meer over het Rotterdams Ondernemers Belang.

R

OB is niet zomaar een ondernemersvereniging. ROB is de stem voor ondernemers in Rotterdam-Rijnmond. We hebben meer dan 250 leden en ons voornaamste doel is de belangen behartigen van de leden. ROB zet zich in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in de regio.

Als gesprekspartner van gemeente en rijksoverheid overleggen we met hen over onderwerpen die onze leden bezig houden. Bovendien wordt via vertegenwoordiging in andere maatschappelijke organisaties ook invloed uitgeoefend op besluitvorming die van directe invloed is op het bedrijfsleven in de regio.

Want ook uw geluid is ons belang om te behartigen! Naast als spreekbuis fungeren voor de leden, kunt u bij ROB collega-ondernemers ontmoeten, extra kennis vergaren en antwoord krijgen op al uw ondernemersvragen.

Wat zeggen onze leden over ons?