Overzicht activiteiten Rotterdams Ondernemersbelang 2018

Overzicht activiteiten Rotterdams Ondernemersbelang 2018

1) Bijeenkomsten

Maandag 17 december 2018: Algemene Ledenvergadering ROB
Bridge
Rotterdam

10 deelnemers

 

Donderdag 23 november 2018: Sparta – Jong PSV
Sparta Stadion
Rotterdam

41 deelnemers

 

Donderdag 13 november 2018: Bezoek aan Blankenburgtunnel (afgelast)

49 inschrijvingen

 

Vrijdag 9 november 2018: Ontbijt met het Albeda bij Team Galatee7 Spaanse Polder
Stadmarinier Spaanse Polder
Rotterdam

40 deelnemers

 

Donderdag 18 oktober 2018: Rondleiding op Rotterdam-The Hague Airport
Rotterdam-The Hague Airport
Rotterdam

44 deelnemers

 

Donderdag 13 september 2018: Italiaans ontbijten met het ROB bij La Zia Maria
La Zia Maria
Rotterdam

29 deelnemers

 

Dinsdag 11 september 2018: Ontbijt Leerwerkplaats met Albeda
Buitendijk-Rotterdam
Rotterdam

26 deelnemers

 

Donderdag 28 juni 2018: Traditionele ROB Zomer BBQ
Buitendijk-Rotterdam
Rotterdam

53 deelnemers

 

Donderdag 17 mei 2018: Avond over Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
AXSict
Rotterdam

25 deelnemers

 

Woensdag 25 april: Spaanse Polder, erfpacht en politiek
Gebouw 010
Rotterdam

49 deelnemers

 

Donderdag 15 maart 2018: Ontbijt seminar: Burn-out
Sound Bites of Wisdom
Capelle aan den IJssel

26 deelnemers

 

Donderdag 18 januari 2018: ROB-Ontbijt in Stadhuis Rotterdam met de cie. Economie, Haven, Mobiliteit, Duurzaamheid
Stadhuis Rotterdam
Rotterdam

47 deelnemers

 

In totaal hebben bijna zo’n 400 leden en geïnteresseerden de diverse ontbijten en bijeenkomsten bezocht.

 

2) Plan van Aanpak Winkelstraten West

Er is ondersteuning verleend aan de Delfshavense Ondernemers in het kader van het terugvorderen van een subsidie. Ondanks inspanningen geen resultaat. De DOF stopt haar werkzaamheden vanwege gebrek aan financiën. Er staan weer over de 50 winkels op www.winkelenindelfshaven.

 

3) Bedrijventerreinen

Stop Erfpacht
Is onderwerp van gesprek geweest tijdens verschillende bestuursvergaderingen. Cok Verkleij en René Stout zijn er actief mee geweest onder ander richting verschillende politieke partijen en in diverse externe overleggen. Het ROB kan rekenen op steun en bijstand van Stadsmarinier in de Spaanse Polder en een ter zakekundige advocaat. ROB heeft drukbezochte activiteit met voorlichting georganiseerd.

 

4) Spaanse Polder

Voor de Spaanse Polder is er een stadsmarinier aangesteld. Met deze is een nauwe samenwerking ontstaan wat onder ander heeft geresulteerd in een bijdrage van € 25.000,- voor de inspanningen van het ROB. Het ROB heeft actief geïnvesteerd in een overkoepelend overleg met belangengroepen in de Spaanse Polder. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een samenwerkingsverband met Belangenvereniging Spaanse Polder.

 

5) Ontwikkelen leerwerkplaats met Albeda

Na diverse overleggen, bezoeken afspraken wordt er 2019 gestart met een Leerwerkplaats in Spaanse Polder. Studenten kunnen hier opdrachten voor ondernemers uitvoeren en ondernemers in de Spaanse Polder en leden van het ROB zullen actief benaderd worden om aan hun stagevraag te voldoen.

 

6) Diverse ontwikkelingen

• Er is inzet gepleegd voor onderzoek Universiteit Utrecht over leren in de praktijk
• ROB heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen in de gemeenteraad van Rotterdam. In aanloop van de verkiezingen zijn de ideeën over o.a. erfpacht nogmaals onder de aandacht gebracht.
• Er is een samenwerkingsverband met Sparta tot stand gekomen.

 

7) Communicatie, leden en geïnteresseerden

Algemeen
In 2018 mochten 17 nieuwe leden verwelkomen (in 2017 29). Sinds juni 2016 61, waarvan er 12 hebben opgezegd.

Alle activiteiten van het ROB zijn ook als evenement te zien geweest op Facebook, waarbij mensen ook individueel zijn uitgenodigd. De activiteiten zijn ook meerdere keren gepubliceerd op LinkedIn en in een zevental ‘groepen’ van LinkedIn.

Website ROB
Aantal geplaatste artikelen: 100
Toegevoegde nieuwe leden: 35 geplaatst op website
Nieuwsbrieven: 21, laatste verzonden naar uiteindelijk ruim 1.250 leden / geïnteresseerden
2018: 3.800 unieke gebruikers, ruim 12.000 pagina’s bekeken
20 februari 2017 – 30 april 2017: 3.450 unieke gebruikers, 10.000 pagina’s bekeken (Google heeft van 5 januari tot 20 februari geen cijfers bijgehouden)

Website Schaf Erfpacht af
Aantal geplaatste artikelen: 0
1 januari 2018 – 30 juni 2018: 34 unieke gebruikers, 64 pagina’s bekeken
2017: Aantal geplaatste artikelen: 0, Bezoek: 212 unieke gebruikers, 344 paginaweergaven

Website Winkelen in Delfshaven
2018: Website sinds februari weer in de lucht: 750 pagina’s bekeken.
2017: Website heeft nog niet gedraaid dit jaar, er was een virus en de hosting is gewijzigd.

 

8) Bestuur

Bestuur heeft ingezet op de politieke agenda van het ROB. Er is een inhoudelijk epistel geschreven waarover met leden van gedachte is gewisseld. Daarnaast heeft het bestuur bovenstaande in geode banen geprobeerd te leiden.

Bestuursvergaderingen
Maandag 12 november 2018
Maandag 15 oktober 2018
Maandag 10 september 2018
Maandag 9 juli 2018
Maandag 11 juni 2018
Maandag 14 mei 2018
Maandag 16 april 2018
Maandag 12 maart 2018
Maandag 19 februari 2018
Maandag 19 februari 2018

Aan het bestuur zijn toegevoegd in 2018:

Jaap Slooff: Hij ook al weer een tijdje mee. Is zeer actief in de buitendienst met het benaderen van bedrijven en het interesse wekken voor onze club.
Robbert van Opstal: Hij zal binnen het bestuur de taak van secretaris op zich nemen. Robbert draait ook al weer een tijdje mee en heeft zich inmiddels bijvoorbeeld het dossier Erfpacht mede eigen gemaakt.
Timmy Xahn: hij is accountant en zijn financiële kennis zal het bestuur zeker ten goede kunnen komen.

Herbenoemd is Herman Buijk tot bestuurslid.

 

 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang