Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar

Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar

Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar

Al enige jaren is wettelijk vastgelegd dat wanneer de levensverwachting van mensen die met AOW gaan verder toeneemt, de AOW leeftijd opschuift. Omdat de levensverwachting gestegen is, heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken besloten dat de wettelijke AOW leeftijd vanaf 2022 verhoogd wordt. Voor mensen geboren ná 31-12-1954 gaat de AOW leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden.

Naast de AOW-leeftijd zijn ook spelregels verbonden aan de pensioenopbouw via de werkgever. Trouwens ook voor de lijfrentepremie-aftrek, maar dat laten we hier even buiten beschouwing.

Omdat het wettelijk kader voor pensioenregelingen via de werkgever enkel met volle jaren kan opschuiven betekent de aanpassing van de AOW leeftijd dat vanaf 1 januari 2018 de norm, voor pensioen via de werkgever, pensioenleeftijd 68 wordt.

De sturing op de nieuwe pensioenleeftijd gaat via de fiscale wetgeving. Het komt er hierdoor op neer dat, omdat een pensioen op 68 nu eenmaal minder kost dan een pensioen op 67, de fiscale ruimte voor de premies minder wordt. De pensioenleeftijd zelf wordt niet wettelijk voorgeschreven.

Wat dit allemaal gaat betekenen voor uw pensioenregeling is nog niet duidelijk. Dat komt doordat de wetgever veel speelruimte laat om de regeling aan te passen, en nog niet bekend is hoe de uitvoerders de wijziging kunnen of willen verwerken. Ook zijn er pensioenregelingen die geen aanpassing behoeven, omdat ze al binnen het pensioenleeftijd 68 kader passen.

Per 1 januari aanstaande zullen dus veel regelingen worden aangepast. Een tijdsplanning is nog niet te geven. Een gedeelte van de aanpassingen zal ruim op tijd geschieden, maar voor complexere situaties voorzien we dat we er mogelijk pas aan het einde van 2017 uit zullen zijn.

Bron en meer informatie: Bridge Nieuws

/ Nieuwsberichten / Tags: ,

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang