AnderSS Mobiliteits- management

AnderSS Mobiliteitsmanagement

Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

06 452 587 46 – Esther Weemering
06 211 706 03 – Sandra van der Hor

info@anderss.eu

  • Organisatieadvies
  • Coaching
  • Trainingen en masterclasses
  • Privacy training en advies

Op zoek naar iets AnderSS?

Werken is in onze ogen een leerproces en wij beschouwen werknemers als leveranciers van hun eigen inzetbare, duurzame en vooral waardevolle mogelijkheden.

Met onze visie en aanpak streven wij er naar werknemers het eigenaarschap over hun duurzame inzetbaarheid terug te geven. Het gaat over de manier waarop ze in hun leven effectiever met hun eigen productiemiddelen omgaan. Ze kunnen daardoor eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang duurzaam inzetbaar te zijn voor werk.

We beschouwen die inzetbaarheid als een service in plaats van een verplicht onderdeel in een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst lijkt voor ons op een georganiseerd probleem, omdat de nadruk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociale contract ontbreekt.