CSN CitySteward Nederland

CSN CitySteward Nederland

Koning Willem III weg 20
3151 HJ Hoek van Holland

Henny Game : 06-43709605
Oscar Zwanenburg : 06- 83176789

info@citystewardnederland.nl

  • Winkelstraat hospitality
  • Terugbrengen criminaliteit
  • Verkeersregelaars
  • EHBO Service

City Stewards: een dienstverlenend concept voor winkeliers-/ bewonersverenigingen, evenementen en mede actief d.m.v. aanpak werkloosheid.

CitySteward Nederland is actief op het terrein van aanpak werkloosheid. Mede door deze aanpak proberen wij mensen met een afstand van de arbeidsmarkt weer terug te laten integreren in de maatschappij. Ook mensen in de bijstand die hun baan zijn kwijtgeraakt proberen wij weer een nieuwe kans te geven d.m.v. een baan als CitySteward. Hiervoor leggen deze kandidaten een trainingsprogramma af die voldoet aan de door CSN b.v. gestelde eisen in het kader van toezicht, service en Hospitality.